Menu
Pracovní docházka – evidence, formulář, vzor výkazu

Pracovní docházka – evidence, formulář, vzor výkazu

2 minuty čtení

Pracovní docházka a pracovní doba se často zaměňují, každý výraz ale znamená něco trochu jiného. Jak je to s evidencí pracovní doby a proč se musí archivovat?

Pojem pracovní docházka není stanoven v zákoníku práce, na rozdíl od pracovní doby, kterou definuje § 78. Zaměstnavatelé mají od roku 2012 povinnost zajistit evidenci pracovní doby zaměstnance v pracovním poměru i mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Evidence docházky, evidence odpracované doby i fond pracovní doby spadají do oblasti firemní personalistiky.

Definice pojmů

Pracovní docházka = říká nám, který den byl zaměstnanec na pracovišti, zda měl dovolenou nebo byl např. u lékaře

Pracovní doba = vyznačuje přesnou dobu začátku a konce výkonu práce, ale také práci přesčas, noční práci a pracovní pohotovost

Evidence pracovní doby vs. evidence docházky

Podle § 96 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen evidovat pracovní dobu. Není ale řečeno, jakým způsobem to má dělat nebo jak má formulář pracovní docházky vypadat. Důležité je, aby pracovní výkaz obsahoval doložitelné údaje o přítomnosti pracujícího.

Zaměstnanec tuto povinnost nemá, ovšem aby taková evidence fungovala, je zapotřebí součinnost obou stran.

Nabízí se řada možností – od papírových knih docházky, přes vstupní čipové karty a automatizovanou evidenci až ke čtečkám otisků prstů. Zpravidla zaměstnanci vyplňují pracovní výkaz, jejich docházka může vypadat jako např. tento vzor.

Někdy zaměstnanci nechtějí ručně vypisovat veškeré náležitosti. Navíc je potřeba mít takovou docházku podepsanou nadřízeným. Může pomoci např. elektronický zápis. Šablony a vzory elektronického formuláře pracovní docházky a evidence práce jsou ke stažení zdarma viz např. vzor výkazu pracovní docházky. Existuje i řada aplikací, které mají přednastavený formulář pracovní docházky a další vychytávky podle potřeby zákazníka. Tato aplikace nabízí svou službu na vyzkoušení zdarma.

K evidenci pracovní docházky je zapotřebí součinnost zaměstnavatele i zaměstnance.

K evidenci pracovní docházky je zapotřebí součinnost zaměstnavatele i zaměstnance.

Některé firmy jdou technologicky dál, než je elektronická evidence docházky. Kromě historických „píchaček“ v moderním podání čipových karet dnes používají třeba čtečku otisku prstů. Tady je nutné, aby bral zaměstnavatel ohled na ochranu osobních údajů. A kdo ví, vzhledem k současným pokrokům se možná zanedlouho dočkáme i možnosti evidence docházky skrze implantované čipy.

Proč se eviduje

Evidence pracovní doby musí být prokazatelná. Chrání právo zaměstnance např. na příplatek za práci přesčas, ale také hraje roli v případě kontroly ze strany inspekce práce. Kontrola může skrze formulář pracovní docházky zjistit, zda byl zaměstnanec správně odměňován, zda byly dodrženy limity pracovní doby, práce přesčas i čas odpočinku v práci.

Pokud zaměstnavatel docházku neeviduje, hrozí mu pokuta až 400 000 Kč. Evidence pracovní doby se ze zákona musí archivovat. Zákon ale neukládá délku archivace ani povinnost archivovat propustky k lékařům či žádosti o dovolenou.

Archivace evidence pracovní doby je pro zaměstnavatele povinná.

Archivace evidence pracovní doby je pro zaměstnavatele povinná.

Může se stát, že se zaměstnanec dostane např. do konfliktu se zaměstnavatelem, který mu nechce proplatit práci vykonanou za přesčasy, víkendy. Obecně platí, že zaměstnanec v případě neshod může u soudu uplatnit nárok např. na neproplacenou mzdu do 3 let. Tato doba vychází z obecné tříleté promlčecí lhůty dle občanského zákoníku.

Poslední aktualizace: 05. 11. 2018