Menu
Plná moc k přepisu vozidla – převod auta

Plná moc k přepisu vozidla – převod auta

Poslední aktualizace: 29. 10. 2017

3 minuty čtení

Jaké jsou podmínky pro přepis vozidla na nového majitele? Co vše je potřeba a jak převod a přepis vozidla řešit? Potřebujete plnou moc k přepisu auta?

Přepis vozidla 2018

Od 1.1.2016 jsou vozidla převedena rovnou na nového majitele bez jakéhokoliv odhlašování, které bylo dříve nutné. Tím došlo k významnému zjednodušení převodu auta. Pouze je potřeba dodržet stanovenou lhůtu – to je 10 dnů na přepis vozidla na nového majitele.

Nový postup platný v roce 2018 při přepisu vozidla myslí také na situace, při kterých se kupující nemůže dostavit osobně na úřad. Platný zákon umožňuje poslat plnou moc, která je úředně ověřená a tím přepis vozidla 2018 vyřešit.

Dokument plná moc k přepisu vozidla slouží ke zmocnění jiné osoby. V tomto případě k vykonání přepisu nebo jinému úřednímu úkonu. Úředně ověří podpis na poště nebo na jakémkoliv Czech Pointu. Poplatek je 30 Kč.

Přepis auta se odehrává na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště prodávajícího.

Registr vozidel

Registr vozidel zajišťuje služby v oblasti evidence vozidel. Mezi služby registru vozidel patří registrace nových i ojetých automobilů, vozidel ze zahraničí, převody aut a úpravy údajů.

Kdokoliv chce provozovat automobil na území ČR, musí jej přihlásit do registru vozidel. A to na místě příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

To vše pouze pokud má auto technický průkaz a platné pojištění vozidla (pojištění ze zákona). Registrace nového vozidla stojí 800 Kč.

Jak postupovat u auta ze zahraničí?

Ve chvíli, kdy se jedná o auto dovezené ze zahraničí a v technickém průkazu není ještě uveden záznam o provozovateli (čistopis), je potřeba doložit protokol o technické kontrole. Opatrně s datem – to musí být uvedeno před vystavením čistopisu.

Dále se dokládá protokol o evidenční prohlídce, rovněž s datem před vystavením čistopisu. A k tomu je potřeba doložit také kupní smlouvu, popř. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Toto rozhodnutí vydává registr vozidel k uvedenému čistopisu technického průkazu.

To znamená, že technická a evidenční kontrolu musí být provedena dříve než je vystavený český čistopis velkého technického průkazu.

Co potřebujete pro přepis auta?

  • Občanský průkaz zúčastněných osob.
  • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. zelená karta.
  • Protokol o evidenční kontrole (z STK – ne starší 30 dnů).
  • Technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla (malý TP).
  • Správní poplatek (800 Kč).
  • Vyplněná žádost.
  • Případně souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (úředně ověřená).
  • V případě, že převod auta probíhá bez účasti obou provozovatelů (jak současného, tak budoucího), je nutná úředně ověřená plná moc.

Tyto informace lze najít na webu příslušného úřadu s rozšířenou působností. Správní poplatek mezi starého a nového majitele je možné rozdělit. Záleží na domluvě a solidnosti obou stran.

Formuláře pro přepis auta 2018 – vzor dle ministerstva dopravy

Vzor formuláře (žádosti) o přepis auta 2018.

Všechny formuláře na webu ministerstva dopravy.

Dále potřebujete osobní údaje o zmocněnci, tedy člověka pověřeného, aby vás v situaci zastoupil (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo). A dále údaje o vozu, o kterém se jedná.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc 

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………….

Se sídlem (bytem): ……………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………….

(dále jen jako zmocnitel)

zmocňuji

Jméno a příjmení: …………………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………

(dále jako zmocněnec)

 

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

Přepis provozovaného vozidla

 

Tovární značka a model: …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………

Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………….

Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.

V ……………………………….. dne ……………………….

Plnou moc přijímám

…………………………………………                                    ……………………………………………

podpis zmocnitele                                                                podpis zmocněnce                     

Vzor ke stažení zdarma

Plnou moc k přepisu vozidla si můžete stáhnout zde: Plná moc ke stažení zdarma

Velkou výhodou platné legislativy je možnost nechat se při přepisu vozu zastoupit na základě plné moci k přepisu vozidla. To řadě lidí ušetří mnoho času a možných nepříjemností.

Na druhou stranu, převod auta není levou záležitostí. Za převod se platí 800 Kč a k tomu potřeba připočítat ještě 400 Kč za evidenční kontrolu a 30 Kč za ověřený podpis u CzechPointu. Převod auta vyjde nejméně na 1.230 Kč. S tím je potřeba počítat. Těmto poplatkům se nelze vyhnout.

Našli jste chybu?