Menu
Plná moc k přepisu vozidla – převod auta

Plná moc k přepisu vozidla – převod auta

4 minuty čtení

Jaké jsou podmínky pro přepis vozidla na nového majitele? Co vše je potřeba a jak převod a přepis vozidla řešit? Potřebujete plnou moc k přepisu auta?

Přepis vozidla 2018

Od 1.1.2016 jsou vozidla převedena rovnou na nového majitele bez jakéhokoliv odhlašování, které bylo dříve nutné. Tím došlo k významnému zjednodušení převodu auta. Pouze je potřeba dodržet stanovenou lhůtu – to je 10 dnů na přepis vozidla na nového majitele.

Nový postup platný v roce 2018 při přepisu vozidla myslí také na situace, při kterých se kupující nemůže dostavit osobně na úřad. Platný zákon umožňuje poslat plnou moc, která je úředně ověřená a tím přepis vozidla 2018 vyřešit.

Dokument plná moc k přepisu vozidla slouží ke zmocnění jiné osoby. V tomto případě k vykonání přepisu nebo jinému úřednímu úkonu. Úředně ověří podpis na poště nebo na jakémkoliv Czech Pointu. Poplatek je 30 Kč.

Přepis auta se odehrává na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště prodávajícího.

Registr vozidel

Registr vozidel zajišťuje služby v oblasti evidence vozidel. Mezi služby registru vozidel patří registrace nových i ojetých automobilů, vozidel ze zahraničí, převody aut a úpravy údajů.

Kdokoliv chce provozovat automobil na území ČR, musí jej přihlásit do registru vozidel. A to na místě příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. Ve stejném místě dochází také k odhlášení vozidel z evidence.

To vše pouze pokud má auto technický průkaz a platné pojištění vozidla (pojištění ze zákona). Registrace nového vozidla stojí 800 Kč.

Jak postupovat u auta ze zahraničí?

Ve chvíli, kdy se jedná o auto dovezené ze zahraničí a v technickém průkazu není ještě uveden záznam o provozovateli (čistopis), je potřeba doložit protokol o technické kontrole. Opatrně s datem – to musí být uvedeno před vystavením čistopisu.

Dále se dokládá protokol o evidenční prohlídce, rovněž s datem před vystavením čistopisu. A k tomu je potřeba doložit také kupní smlouvu, popř. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Toto rozhodnutí vydává registr vozidel k uvedenému čistopisu technického průkazu.

To znamená, že technická a evidenční kontrolu musí být provedena dříve než je vystavený český čistopis velkého technického průkazu.

Co potřebujete pro přepis auta?

  • Občanský průkaz zúčastněných osob.
  • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. zelená karta.
  • Protokol o evidenční kontrole (z STK – ne starší 30 dnů).
  • Technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla (malý TP).
  • Správní poplatek (800 Kč).
  • Vyplněná žádost.
  • Případně souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (úředně ověřená).
  • V případě, že převod auta probíhá bez účasti obou provozovatelů (jak současného, tak budoucího), je nutná úředně ověřená plná moc.

Tyto informace lze najít na webu příslušného úřadu s rozšířenou působností. Správní poplatek mezi starého a nového majitele je možné rozdělit. Záleží na domluvě a solidnosti obou stran.

Při koupi vozidla ze zahraničí či při prvním přepisu vozidla je také nutné zaplatit tzv. ekologickou daň, která závisí na emisních normách automobilu.

Formuláře pro přepis auta 2018 – vzor dle ministerstva dopravy

Vzor formuláře (žádosti) o přepis auta 2018.

Všechny formuláře na webu ministerstva dopravy.

Dále potřebujete osobní údaje o zmocněnci, tedy člověka pověřeného, aby vás v situaci zastoupil (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo). A dále údaje o vozu, o kterém se jedná.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc 

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………….

Se sídlem (bytem): ……………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………….

(dále jen jako zmocnitel)

zmocňuji

Jméno a příjmení: …………………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………

(dále jako zmocněnec)

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

Přepis provozovaného vozidla

Tovární značka a model: …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………

Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………….

Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.

V ……………………………….. dne ……………………….

Plnou moc přijímám

…………………………………………                                    ……………………………………………

podpis zmocnitele                                                                podpis zmocněnce                     

Vzor ke stažení zdarma

Naše vzory ke stažení jsou k dispozici zdarma. Plnou moc k přepisu vozidla si můžete stáhnout zde: Plná moc ke stažení zdarma

Velkou výhodou platné legislativy je možnost nechat se při přepisu vozu zastoupit na základě plné moci k přepisu vozidla. To řadě lidí ušetří mnoho času a možných nepříjemností.

Na druhou stranu, převod auta není levou záležitostí. Za převod se platí 800 Kč a k tomu potřeba připočítat ještě 400 Kč za evidenční kontrolu a 30 Kč za ověřený podpis u CzechPointu. Převod auta vyjde nejméně na 1.230 Kč. S tím je potřeba počítat. Těmto poplatkům se nelze vyhnout.

Poslední aktualizace: 29. 10. 2017