Menu
Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

2 minuty čtení

Příspěvky na bydlení jsou dávkou státní sociální podpory. Patří sem např. i rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě nebo porodné. Finanční pomoc na bydlení mohou získat rodiny či jednotlivci s nízkými příjmy. Jaké jsou podmínky k získání příspěvku? Co musí žadatel splňovat a kde se to vlastně vyřizuje?

Na státem hrazený příspěvek mají nárok jak vlastníci bytů a domů, tak osoby v nájemním nebo družstevním bytě. Jako každý příspěvek od státu, má i příspěvek na bydlení své podmínky. 

Podmínky získání příspěvku na bydlení:

  • žadatel má v daném obydlí trvalé bydliště
  • náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmu (v Praze 35 % příjmu) a zároveň je těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů nižších než tzv. normativní náklady, které jsou dané zákonem

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pro:

A) nájemníky

Počet osob v rodiněMěsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 –
99 999
10 000 –
49 999
do
9 999
jedna

7 870

6 227

5 928

5 036

4 844

dvě

11 186

8 938

8 530

7 308

7 046

tři

15 116

12 176

11 642

10 045

9 702

čtyři a více

18 827

15 282

14 639

12 712

12 299

B) obyvatele družstevních bytů a vlastníky

Počet osob v rodiněMěsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 –
99 999
10 000 –
49 999
do
9 999
jedna

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

dvě

6 489

6 489

6 489

6 489

6 489

tři

8 939

8 939

8 939

8 939

8 939

čtyři a více

11 298

11 298

11 298

11 298

11 298

Při výpočtu příspěvku na bydlení se jeho výše určuje jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (V Praze 0,35).

Příklad: Pan Zahrádka je důchodce a bydlí sám ve vlastním bytě v Praze. Jeho měsíční příjem je 8 000 Kč. Náklady na bydlení činí 4 000 Kč. Normativní náklady jsou (dle tabulky) 4 420 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení mít bude, protože 35 % příjmů nestačí na pokrytí nákladů a zároveň je těchto 35 % příjmů nižších než normativní náklady. Výše příspěvku bude 4 420 – (8 000 x 0,35) = 1 620 Kč.

Bližší výpočet příspěvku na bydlení zjistí i online kalkulačka.

Co musí žadatel splňovat?

Kromě podmínky trvalého bydliště se pro získání nároku na příspěvek na bydlení zjišťují příjmy a náklady domácnosti za předchozí 3 kalendářní měsíce.

Mezi příjmy se počítá mzda ze zaměstnání, podnikatelský výdělek, také sociální dávky jako rodičovský příspěvek či přídavek na dítě, dále starobní a invalidní důchod či podpora v nezaměstnanosti.

Náklady zahrnují nájemné (či obdobné výdaje v družstevních a soukromých bytech), dále výdaje na služby a energie např. za plyn a elektřinu, teplou vodu, provoz výtahu, společné osvětlení domu, nebo třeba náklady za pevná paliva.

Pozor, posuzují se všechny osoby, které mají v obydlí trvalý pobyt. Není důležité, zda společně žijí a zda společně hradí náklady.

Náklady a příjmy domácnosti se odvíjí od všech osob, které mají v daném místě trvalý pobyt.

Náklady a příjmy domácnosti se odvíjí od všech osob, které mají v daném místě trvalý pobyt.

Jak a kde o příspěvek požádat

Jako všechny příspěvky státní sociální podpory se i tento vyřizuje na pobočce krajského Úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech MPSV. Na úřadu se musí zároveň doložit k posouzení všechny rozhodující příjmy a náklady na bydlení.

Pokud je žádost o příspěvek schválena, lze proplatit i částku i za poslední 3 měsíce. Délka pobírání příspěvku není omezena.

Poslední aktualizace: 05. 11. 2018