Shrnutí prvního HR večera na téma motivace zaměstnanců, odměňování a benefity

4 minuty čtení

V úterý se konal první ze série HR večerů, které pořádáme v rámci kariérního portálu VímVíc. Akce se konala v našich kancelářích v Černé labuti. Velmi mě potěšilo, že i přestože jsme se akci rozhodli zorganizovat na poslední chvíli, téma zaujalo skoro 80 registrovaných zájemců!

Kvůli kapacitě prostor a možnosti navazujícího networkingu jsme byli nuceni vybrat pouze polovinu zájemců. Večeru se zúčastnili HR pracovníci za společností jako je Deloitte, Seznam, Alza, Raiffeisen bank, Uniqa pojišťovna a další.

Naše pozvání stát se hlavním řečníkem prvního HR Večera k naší radosti přijala HR odbornice Zuzana Al Tajjarová ze společnosti AON. Věnovala se tématům, jako je motivovanost a spokojenost zaměstnanců, odměňování a benefity nebo nejnovější trendy v oblasti HR.

Celá přednáška vycházela z řady dat a výzkumů z tuzemského trhu i globálních studií. Do přednášky se zapojili také účastníci a celý večer tak byl velmi kontaktní. Posluchači měli také možnost zeptat se na to, co je zajímá a někdy tak proběhla zajímavá diskuze.

Společnosti mají hlad po zaměstnancích

Aktuální velmi nízká nezaměstnanost se pro firmy stává problematická, protože vyjednávací síla je na straně uchazečů a firmy o talenty musí bojovat. Dalším problémem řady společností je vysoká fluktuace zaměstnanců.

Dle průzkumu podnikatelských rizik, který organizuje společnost AON, se mezi nejvyšší podnikatelská rizika řadí právě získávání a také udržení talentů. Na základě těchto problémů však dochází k lepší komunikaci mezi top managementem a HR, kteří se je snaží vyřešit.

Zuzana dobře vysvětlila rozdíl mezi spokojeností a motivovaností zaměstnanců, a jak spolu tato témata vzájemně souvisí. Zajímavým poznatkem je, že zaměstnanci jsou většinou spokojeni s prací ve svém týmu, nespokojenost však vyplývá ze spolupráce mezi jednotlivými týmy. Častým zdrojem nespokojenosti je také pocit nedocenění zaměstnanců ze strany TOP managementu.

Motivovanost – jak jsme na tom v porovnání se světem?

Motivování zaměstnanců je již poněkud složitějším procesem. Během nastavování motivace hrozí úskalí manipulace se zaměstnanci. Motivovaný zaměstnanec je takový, který o firmě pozitivně hovoří, je k ní loajální, záleží mu na jejím úspěchu a snaží se k němu sám přispět.

Z celosvětového průzkumu vyplývají zajímavá data. Dle nich je motivovaných v průměru 64 % dotazovaných zaměstnanců. V České republice je to potom 54 % a důvodem tohoto nízkého čísla je především již zmiňovaná vysoká fluktuace zaměstnanců.

Míra motivovanosti je klíčovým ukazatelem, který může pomoci k přilákání zaměstnanců do firem. Zajímavé také je, že míra motivovanosti zaměstnanců v malých firmách je 58 %, oproti zaměstnancům ve velkých firmách, kde je to jen 52 %.

Zuzana se opírá především o lokální průzkumy, globální databáze a kvalitativní dotazníky z firem. Ve většině firem roste role HR a tudíž i potřeba HR manažerů získavat data a mapovat zaměstnanecké zkušenosti. Trendem je posun od zdlouhavých průzkumů k rychlejším, které by měly být zaměřeny na aktuální potřeby jednotlivců a týmů. Průzkumy by se tedy měly provádět častěji a nemusí být tolik rozsáhlé.

V posledních třech letech jsou dominantní tyto tři HR strategie:

  1. najít na volné místo zaměstnance rychle a za každou cenu
  2. employer brand, kdy firma láká zaměstnance na samá superlativa, ale reálná pracovní zkušenost poté vede k fluktuaci zaměstnanců
  3. referal program firem, které získávají nejlepší zaměstnance a ti poté opět doporučují nejlepší zaměstnance

Mezi dlouhodobé a přetrvávající trendy patří problém práce s talenty a propad mezi přímými nadřízenými a vrcholovým vedením, kde je třeba podchytit komunikaci. Pozitivním trendem je ale růst pravomocí zaměstnanců i růst pozornosti přímých nadřízených směrem k pracovníkům.

Následovala kratší přednáška Honzy Pospíšila z VímVíc, během níž se věnoval hodnocení společností zaměstnanci. Na VímVíc je dnes evidováno přes 2.500 firem a přes 9.000 hodnocení zaměstnanců. Firmy se snaží být čím dál více transparentní a odhalit svou firemní kulturu tak, aby byly zajímavé pro potenciální zaměstnance, kterých je nedostatek.

Na přednášce jsme také poprvé představili náš nový program Tipli Benefit. Jedná se o program pro firmy, díky němuž mohou zaměstnanci firem využívat mnoho výhod, které náš cashbackový portál nabízí.

Během akce byl náš fotograf velmi aktivní a pořídil spoutu hezkých fotek. Na stránce události na Facebooku si je můžete všechny prohlédnout.

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za účast i zájem. Druhý HR večer se bude konat v červnu, přesné datum včas oznámíme. Vzhledem k tomu, že VímVíc působí také v Brně a nově i na Slovensku pod jménem eKariera.sk, uvažujeme, že podobnou akci uspořádáme letos také v těchto místech. Věříme, že přednáška bude opět přínosná rozpoutá zajímavou diskuzi.Site Footer