Menu
Studium v USA – velký manuál

Studium v USA – velký manuál

3 minuty čtení

Rozmanitá země s nepřebernými možnostmi a světoznámými univerzitami. To jsou Spojené státy americké. Studium v USA je snem mnoha mladých lidí. Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na střední a vysoké školy v USA? Jaké čekat poplatky za studium a jak za ně ušetřit? Co všechno student před odjezdem musí zařídit?

Studium v cizině láká stále více budoucích vysokoškoláků. Kromě poznání nových kultur, zábavy a rozšíření obzorů je jeho výhodou především nabytí nových zkušeností, které okoření každý životopis. Studenti v cizině mají navíc možnost poznat lidi z celého světa a navázat kontakty, které ocení hlavně v případě, že se v daném státě nakonec rozhodnou usadit.

Na různé zahraniční pobyty vyráží tisíce studentů ročně. Programy jako Erasmus+ ale umožňují jen pobyty krátkodobé a než se student rozkouká, už je na cestě domů. Tyto výjezdy do zahraničí se navíc uskutečňují téměř výhradně na spřátelených univerzitách v EU, ale mnoho studentů by se raději vydalo i na jiné kontinenty, třeba právě do USA.

Do USA na střední i na vysokou

I středoškoláci mohou využít studijní programy a strávit pololetí či rok na ,,high school”. V posledních letech není výjimkou ani úplné středoškolské studium v USA. Student má na výběr ze soukromých i státních středních škol.

  • Soukromé školy poskytují velmi vysokou úroveň výuky, náklady na školné jsou však poměrně vysoké.
  • Veřejné školy mají složitá přijímací řízení, školné je ale podstatně nižší.

Vysokoškolské programy se pak dělí na:

  • Pregraduální studium (bakalářské)
  • Postgraduální studium (magisterské nebo doktorské)

Základem je samozřejmě výběr kvalitní univerzity. Ještě předtím ale není od věci si položit pár otázek. Kde v USA se má škola nacházet? Jaké jsou podmínky přijetí? Mám dost peněz na školné?

Poplatky za studium

Na všech školách v USA se platí školné, které se pohybuje v rozmezí 5 až 50 tisíci dolary za rok. K tomu je ještě potřeba počítat s poplatky za ubytování a stravování. Mladí lidé ale na druhou stranu dost ušetří za cestovní pojištění. Lékařská péče je v USA sice velmi nákladná (pojistka zde vyjde na 30 až 50 Kč za den), je ale možné sjednat pojištění pro studenty nebo celoroční cestovní pojištění, které je mnohem levnější.

Spousta amerických univerzit také nabízí stipendia pro nadané studenty. Stejně tak mohou finančně vypomoci některé české organizace, nikdy však nelze s příspěvkem počítat automaticky. Další možností je studentská půjčka, kterou lze sjednat v USA. Studenti rovněž mohou zažádat o pracovní povolení, které umožní pracovat na zkrácený úvazek například v univerzitním kampusu, kde je nabídka práce velmi pestrá.

Studenti v cizině získají mnoho nových zkušeností a kontaktů, s čímž se pojí lepší budoucí pracovní uplatnění

Studenti v cizině získají mnoho nových zkušeností a kontaktů, s čímž se pojí lepší budoucí pracovní uplatnění

Co obnáší přijímací řízení?

Před podáním přihlášky na zvolenou univerzitu se určitě vyplatí se spojit s jednou z agentur, jež zajišťují studijní pobyty v USA, a které studentům se spoustou věcí pomohou.

Co je nutné ještě před odesláním přihlášky udělat?

  • Založit účet na webu Common Application. Zde pak zájemce o studium vyplní osobní údaje, informace o volnočasových aktivitách a dosavadních studijních výsledcích a přidá esej.
  • Napsat esej. Té se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost. Student by měl vystihnout, proč se rozhodl studovat právě na dané univerzitě, shrnout svůj dosavadní život a představit vizi své budoucnosti.
  • Složit testy SAT / ACT a TOEFL. Všichni zahraniční uchazeči musí úspěšně projít testy obecných studijních předpokladů SAT nebo ACT, které ověřují všeobecný přehled, čtení, psaní a matematické znalosti. Dostatečnou jazykovou úroveň pak student prokáže v testu TOEFL.
  • Nechat přeložit vysvědčení. Samozřejmě zde platí, že co nejlepší výsledky za středoškolské studium uchazeč získal, tím lépe.
  • Získat doporučení od učitelů ze střední školy. Doporučující dopisy mají také vliv na to, zda bude uchazeč přijat či ne. Proto je nutné dobře promyslet, kterého vyučujícího o ně požádat.

Zkušenosti jsou klíčem k úspěchu

Jakmile student obdrží potvrzení o přijetí, dělí jej od odjezdu už jen pár formalit. Především je nutné zažádat o studentské vízum (většinu věcí ohledně víza ale zařídí samotná univerzita) a pojištění do zahraničí. Studentům se vyplatí sjednat například ISIC pojištění, které se vztahuje i na dlouhodobé studijní pobyty. Pak už jsou na řadě spíše příjemné povinnosti, jako je sjednání ubytování, rezervace letu apod.

Dostat se na jednu z amerických univerzit sice vyžaduje dostatečné odhodlání a píli, odměnou ale bude mnoho nových zážitků, přátel i zkušeností, s nimiž jde ruku v ruce mnohem lepší budoucí uplatnění na pracovním trhu.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2018