Menu
Svobodné Fórum a Forum24 – zakladatel, financování a historie

Svobodné Fórum a Forum24 – zakladatel, financování a historie

2 minuty čtení

Internetový deník Svobodné Fórum vznikl v roce 2015. Zakladatelem je známý novinář, bývalý šéfredaktor Lidových novin, Mladé fronty DNES a týdeníku Reflex, Pavel Šafr. Proč tento deník vznikl a jak se postupem času vyvíjel?

Proč vzniklo Svobodné Fórum?

O vznik Svobodného Fóra se zasloužil Pavel Šafr a spolek Free Czech Media. Ten se snaží aktivně vytvářet informační protipól k médiím, které v posledních letech koupili miliardáři či politici, jako je například Andrej Babiš (Lidové noviny, Mladá fronta DNES, iDnes.cz, Metro) nebo Zdeněk Bakala (Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom, Aktuálně.cz, iHNed.cz).

Pavel Šafr

Pavel Šafr

Motivem ke vzniku Free Czech Media byla podle oficiálního prohlášení z roku 2014 skutečnost, že „míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrt století od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.“

Pluralita vždy patřila k jedním ze základních prvků občanské demokracie. Nedávná kauza odchodu několika novinářů v čele s Petrou Procházkovou z Lidových novin ukázala, že Andrej Babiš skutečně do jisté míry ovlivňuje to, co se v jeho médiích psát bude a co ne. A proto je důležité, že projekty jako je Svobodné Fórum vznikají.

Nicméně i Svobodné Fórum čelí hned několika problémům, z nichž asi nejvážnější je neexistence transparentního účtu a nejasné účetnictví.

Nechvalně proslulým se stal výrok Pavla Šafra „Chce se mi z vás zvracet“, když se jej společnost MediaHub zeptala, zda podle nejasných dokumentů skončilo Svobodné Fórum za rok 2015 ve ztrátě 442 tisíc, nebo 3 miliony nebo kolik vlastně. Šafr se za svůj výrok později omluvil a dodal, že výrok řekl proto, že společnost MediaHub patří pod společnost MAFRA, kterou vlastní Andrej Babiš.

Svobodné Fórum se mění na Forum24

V lednu 2017 vznikla akciová společnost Forum24, kde je Pavel Šafr stoprocentním vlastníkem. Finance na rozjezd projektu pocházejí z úvěru a z veřejné sbírky, kde se podle Šafra vybralo okolo 4,5 milionu korun.

V důsledku vzniku Forum24 se Svobodné Fórum přeměnilo na komentářovou a názorovou podsekci Fora24. Forum24 od té doby funguje jako plnohodnotné médium včetně reportáží, aktualit, videorozhovorů, zpráv z kultury a podobně.

Svobodné Fórum i Forum24 se již od svého založení profilují jako anti-babišovské. Nejdůležitější důvody pro anti-babišovské zaměření popsal sám Pavel Šafr v článku Kdo jsou oligarchové a proč jsou nebezpeční pro svobodnou společnost. Nejvíce na Babišovi kritizuje napojení jeho podniků na stát, pobírání miliardových dotací, nečisté praktiky v politice a zvýhodněné postavení v ekonomice.

Poslední aktualizace: 05. 11. 2018