Menu
SWOT analýza

SWOT analýza

3 minuty čtení

Kdo má podnik, chce ho jistě rozvíjet, jít vstříc lepší budoucnosti a ziskům. K tomu je potřeba vhodný marketingový plán. SWOT analýza může každému pomoci s dalším krokem vpřed. Díky této analýze lze i předběhnout konkurenci. Jak na to?

Co je to SWOT analýza?

Jedná se o analytickou techniku, při které se každý může podívat na svou firmu objektivním pohledem (může využít například brainstormingu). Je to nástroj dlouhodobého plánování, měla by být součástí každého podnikatelského plánu. SWOT technika nachází a posiluje slabá místa, pomáhá při analýze konkurence a nabízí tak příležitosti k dalšímu růstu.

Zkratka SWOT je odvozena z anglických slov a znamená:

 • Strenghts (silné stránky)
 • Weaknesses (slabé stránky)
 • Opportunities (příležitosti)
 • Threats (hrozby)

Jak SWOT analýza vznikla?

SWOT analýzu navrhl v 60. letech minulého století americký obchodní konzultant Albert Humphrey. Na Standfordské univerzitě tehdy vedl projekt, který měl analyzovat nedostatky ve strategickém plánování společností, které tento projekt financovaly a chtěly vytvořit nový systém plánování.

Jak SWOT analýzu provést

Aby výsledky byly k něčemu, je potřeba analýzu provést správně. Důležité je neplést pojmy a zamyslet se nad každou vloženou poznámkou.

SWOT analýza se skládá ze 2 částí a 4 kvadrantů:

 • Interní (silné vs. slabé stránky) – týká se podniku a zjednodušeně říká, jaké jsou klady a zápory, v čem je firma dobrá a v čem se jí naopak nedaří
 • Externí (příležitosti vs. hrozby) – týká se okolí podniku a říká, jak nás toto okolí ovlivňuje, jsou to fakta, která nemůžeme ovládat (na rozdíl od interní části)

K vysvětlení pomůže tento obrázek SWOT matice:

SWOT matice obsahuje 4 kvadranty vnitřních a vnějších okolností.

Pokud se ke každému ze čtyřkvadrantů připíše několik klíčových bodů, lze se dopátrat toho, kde je potřeba zapracovat, co je pro podnik nejdůležitější a čemu se vyhnout. V soupise (který si každý může vytvořit podle svého) se tak může objevit např. toto:

Silné stránkySlabé stránkyPříležitostiHrozby
unikátní produkt vysoké náklady vzrůstající poptávka po produktu legislativní změny
dobrá základna zákazníků nízké povědomí o značce noví dodavatelé vstup nové konkurence na trh
výborná dostupnost podniku dlouhé cesty pro distribuci růst významu sektoru podnikání nekalá konkurence
vlastní technologie, výzkum nízká produktivita 

Cílem soupisu této tabulky je propojit všechny 4 hlavní kvadranty, identifikovat stěžejní silné a slabé stránky a najít nejdůležitější hrozby a příležitosti a pomocí všech těchto aspektů vytvořit strategický plán, který pomůže firmě ke zlepšení.

Ke každému kvadrantu by se mělo pojit alespoň 4-5 bodů. Je potřeba se nad každým bodem při soupisu zamyslet, nepřeceňovat silné stránky a nevyhýbat se pojmenování slabých stránek.

Výsledná strategie se bude rýsovat již během soupisu analýzy – jak posílit slabou stránku, jak lépe prodat silnou stránku, jak se připravit na důsledky hrozeb a jakým způsobem využít příležitosti.

Tým složený z odborníků a specialistů na danou problematiku je stěžejní pro kvalitní výstup analýzy.

Tipy k tvorbě analýzy

 • Týmová spolupráce – názory ostatních potvrdí objektivnost
 • Pozor na nejasné zadání – cíl analýzy musí být konkrétní (např. najít strategii rozvoje firmy vs. určit strategii firmy pro dosažení vize v následujících 3 letech s orientací na vyšší zisk o 10 % u mezinárodních koncernů)
 • Zkušený tým – tvorba analýzy a její hodnocení by měly být v rukách managementu, ale také specialistů a poradců, kteří o problematice dané cílem analýzy vědí více do hloubky
 • Dokončení metodiky SWOT do konce – vyplnění SWOT matice poznámkami nestačí, faktory se musí vyhodnotit a např. určit, z kolika % konkrétní faktor ovlivňuje příležitost nebo hrozbu oproti ostatním
 • Sledování trendů – je důležité jít s dobou a předvídat, aby bylo možné plánovat (jaké produkty se prodávají méně, jaké vznikají technologie apod.)
 • Paretova analýza – je možné ji využít pro identifikování těch nejvýznamnějších silných nebo slabých stránek nebo příležitostí a hrozeb.

Využití techniky SWOT

SWOT analýza má široké spektrum využití. Původně vznikla pro hodnocení organizace, ale lze ji využít např. při osobním hodnocení lidí při pracovním pohovoru, při hodnocení konkrétního produktu apod. Používá se také jako analytická metoda v rámci risk managementu. Může pomoci i ve chvíli, kdy majitelé společnosti zvažují likvidaci firmy. Prostřednictvím SWOT analýzy mohou nalézt řešení jejich stávajícího problému, změnit pohled na vedení organizace a celkově upgradovat jejich byznys.

Poslední aktualizace: 08. 10. 2018