Menu
Televizní poplatek – kdo ho musí platit?

Televizní poplatek – kdo ho musí platit?

5 minut čtení

Kdo musí platit koncesionářské poplatky? Je člověk povinen platit za televizi a rozhlas i přesto, že ani jedno neposlouchá? Kam se přihlásit a hrozí za neplacení nějaká sankce?

V minulosti byly poplatky častým předmětem sporů. Lidé si stěžovali, že poplatek platí, ačkoli žádný přijímač nevlastní. Tento článek by měl zdůvodnit nutnost platby televizních poplatků a zároveň poskytnout důležité informace, které se těchto poplatků týkají.

Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb. jsou povinni všichni, kdo vlastní televizi, radio nebo jiný přijímač, platit koncesionářské poplatky. Tento pojem zahrnuje rozhlasový a televizní poplatek. Zákonem je rovněž zajištěna existence veřejnoprávní televize a rozhlasového vysílání.

Oba poplatky financují veřejnou službu Českého rozhlasu a České televize. Bez úhrad by nefungovala veřejnoprávní média. Jejich výše je:

 • 45 Kč měsíčně za rozhlas
 • 135 Kč měsíčně za televizi

Celková částka 180 korun měsíčně se ale i tak některým zdá vysoká. A to i přesto, že zajišťuje informační servis každému občanovi České republiky. V případech přírodních katastrof či nenadálých politických změn je Česká televize jediná instituce, která garantuje informační servis. Při důležitých událostech navíc poskytuje instrukce občanům, jelikož předpokládá, že vysílání je dostupné všem občanům ČR.

V praxi se tedy platí měsíční poplatek za využívání těchto kanálů kanálů:

 • Česká televize (ČT 1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, ČT Art, ČT :D)
 • Český rozhlas (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus, Rádio Junior, ČRo Radio Wave, ČRo Regina, ČRo D-dur, ČRo Jazz a 12 regionálních stanic)
 • Česká tisková kancelář

Člověku se zároveň odemkne teletext, který i v dnešní době internetu používá poměrně spousta lidí. Kromě televizního programu je zde i možnost si zobrazit předpověď počasí.

Kdo televizní a rozhlasové poplatky platit musí?

Nezáleží při tom, zda plátce opravdu televizi nebo rozhlas poslouchá. Důležité je, že je vlastníkem zařízení, které sledování České televize či poslouchání Českého rozhlasu umožňuje. Výjimkou jsou některé počítače a mobilní telefony. Takže kdo doma nemá televizi, jen mobil a počítač, koncesionářský poplatek platit nemusí.

Za televizní přijímače se považují

 • televizory s televizní kartou, USB TV tunerem nebo technologií IPTV

Za rozhlasové přijímače se považují:

 • rádio, radiobudík, počítače s FM/DVB-T tunerem, autorádia

Pokud fyzická osoba vlastní byt, kde hradí TV poplatky a začne bydlet třeba v jiném pronajatém bytě, platí pouze jeden poplatek.

Pokud ovšem fyzická osoba bydlí v pronajatém bytě (a nikde jinde koncesionářský poplatek neplatí) a má k dispozici TV nebo rozhlasový přijímač, platit poplatky musí, i když není jejich vlastníkem. Pronajímatel nemá povinnost kontrolovat, zda nájemce televizní poplatky platí.

Povinnosti platit televizní poplatek není zbaven ani ten, kdo si platí digitální televizi fungující přes internet, např. O2 TV. Nejde totiž o to, kdo provozuje televizní vysílání, ale o fyzické vlastnictví televize jako takové.

Pokud někdo vlastní automobil, má platit rozhlasový poplatek. A kdo má doma jen televizi, platí televizní poplatek i rozhlasový, neboť Český rozhlas se v dnešních chytrých televizích šíří i digitálním vysíláním.

Placení za rozhlas se dnes nevyhne téměř nikomu, kdo vlastní televizi, protože většina už přenáší i vysílání Českého rozhlasu. 

Placení za rozhlas se dnes nevyhne téměř žádný vlastník televize, většina už přenáší i vysílání Českého rozhlasu. 

Kdo je od poplatků osvobozen?

Jak bylo uvedeno výše, platit musí všichni, kdo nějaký ten přijímač vlastní. I tady ale existují výjimky. Platit nemusí:

 • fyzická osoba s čistým příjmem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nižším než 2,15 násobek životního minima
 • osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti
 • školy zapsané ve školském rejstříku – předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání (školský zákon)
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • držitelé licence opravňující k rozhlasovému/televiznímu vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek
 • provozovatel vysílání ze zákona
 • zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána
 • cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Osoby s nízkými příjmy (tj. příjmy nižší než 2,15 násobek životního minima) se mohou od poplatku osvobodit. Stačí o to požádat na speciálním formuláři čestného prohlášení, kde se uvede, jaká je výše příjmů.

Pozor, dokazovat svou výši příjmů je pak potřeba každého půl roku, jinak osvobození od poplatků automaticky skončí a osoba se zařadí mezi plátce.

Jak televizi a rozhlas platit

Fyzické osoby hradí vždy jen jeden poplatek, nezáleží, zda mají doma více televizí. Za domácnost se odvádí platba jen jednou, ostatní členové nemusí. Stejně tak pokud poplatník vlastní ještě třeba další byt, hradí stále jen jednou. Částka se odečítá každého 15.dne v měsíci. Naproti tomu právnické osoby platí za každý přijímač a to čtvrtletně.

Platit lze dvěma způsoby:

SIPO nebo úhrada bankovním převodem přímo ČRo nebo České televizi - to jsou možnosti, jak koncesionářské poplatky pravidelně hradit.

SIPO nebo bankovním převodem přímo ČRo a České televizi – to jsou možnosti, jak koncesionářské poplatky pravidelně hradit.

Pozor na výzvy

Na poplatky za televizi a rozhlas se nevyplatí zapomínat, ani doufat, že se na neplacení nepřijde. Každého neplatiče, který je odběratelem elektrické energie, lze odhalit.

Platit poplatek za televizi a rozhlas by se mělo nejpozději 15 dnů po nabytí televizního či rozhlasového přijímače. Pokud se nepřihlásí sám, obdrží od Českého rozhlasu a České televize výzvu.

Od doručení běží 30 denní lhůta, během které je nutné se přihlásit. Pokud se tak nestane, začne naskakovat dluh a hrozí i pokuta. Neplatičů Českého rozhlasu může být udělena pokuta 5 000 Kč a České televize až 10 000 Kč.

Odhlášení koncesionářských poplatků

V případě stěhování je nutné oznámit změnu adresy do 15 dnů Českému rozhlasu i České televizi, případně na pobočce České pošty, platí-li se přes SIPO.

Pokud se poplatník nějakým způsobem zbaví všech televizních a radiových přijímačů, může požádat o zrušení platby. Jestliže hradí formou SIPO stačí na pobočce České pošty zařídit ukončení evidence.

V případě přímé platby se lze odhlásit skrze evidenční list (ne čestným prohlášením – to je pouze pro ty, kdo předtím poplatky nehradili). Vždy je potřeba oznámit ukončení placení (opět ve lhůtě 15 dnů), jinak hrozí pokuta ve výši 1 000 Kč.

Poslední aktualizace: 01. 12. 2018