Menu
Jak topit a ušetřit? Plynem nebo elektřinou?

Jak topit a ušetřit? Plynem nebo elektřinou?

4 minuty čtení

Každý, kdo se podívá na jednotkové ceny za plyn nebo elektřinu, má v otázce výhodnější energie jasno. Dominuje plyn, který je třikrát levnější než elektřina. Porovnávat ovšem jen tyto jednotkové ceny by bylo značně krátkozraké. K celkové ceně, která finálně srovná ceny za topení plynem a elektřinou, se lze dobrat pouze se zohledněním dalších velmi podstatných kritérií.

Odpovědět na otázku, zda je levnější topení plynem nebo elektřinou, není tak jednoduché, jak se zdá. Zohlednit se k samotné ceně za energii musí také pořizovací náklady na konkrétní typ vytápění a také následné náklady spojené s provozem topné soustavy.

Ani tím ovšem výčet nekončí. Jiné vytápění se jeví jako nejvhodnější pro starší, nekvalitně zateplený rodinný dům a jiné topení pro novostavbu s nízkou energetickou náročností.

Zda zvolit topení plynem nebo elektřinou závisí také kromě samotného typu domácnosti i na různé geografické poloze, rozloze vytápěných místností, počtu obyvatel domácnosti, možnosti využití stávajících topných systémů apod.

Vytápění elektřinou

Pro vytápění elektřinou není potřeba žádná speciální přípojka. Elektřinu má ve své domácnosti každý, jedná se o všem dostupný způsob topení.

Existuje několik způsobů, jak lze vytápět místnosti prostřednictvím elektrické energie:

  • přímotopy (samostatná otopná tělesa),
  • topení zabudované v konstrukci domu (elektrické topení v podlaze),
  • elektrický kotel,
  • tepelné čerpadlo.

Problematickým faktorem se stává pochopitelně cena za elektřinu. Pro velké prostory s nekvalitním zateplením a tudíž velkou tepelnou ztrátou se topení elektřinou nevyplatí. Bylo by příliš drahé. Ovšem pro energeticky nenáročnou, případně pasivní novostavbu může být topení elektřinou výhodným řešením.

Stejně tak pro rekreační objekt, kde se předpokládá topení pouze nárazově, bude vhodnějším řešením přímotop než finančně náročné přivedení plynové přípojky, výstavba komínu a topení plynem.

Nejlevněji lze pořídit přímotopy, zde se může jednat jen o několik tisíc korun. Naopak cena nejdražší varianty elektrického topení , tj. tepelného čerpadla, může jít až do statisíců. Na pořízení tepelného čerpadla se tedy neušetří, nicméně provozní náklady jsou oproti ostatní variantám jednoznačně nejnižší.

Ušetřit na topení elektřinou lze využitím levnějšího tarifu, často označovaného jako noční proud.

Vytápění plynem

Pro plynové topení musí být v dosahu plynová přípojka. A to není taková samozřejmost, jak by se mohlo zdát. Nemusí se dokonce jednat o nedostupné lokality, ani v mnohých pražských novostavbách nebývá plynová přípojka realizována. K vytápění plynem musí být dům vybaven komínem.

Pokud ovšem k dispozici je, lze využít plyn pro topení prostřednictvím následujících systémů:

  • wawky

V současnosti již nepříliš používaný systém topení, kdy není potřeba komín, jelikož se zplodiny odvádí prostřednictvím otvoru ve zdi. Jedná se sice o relativně levný systém, ale nepraktický, protože se nedají použít například i na ohřev vody nebo je kombinovat s ostatními topnými prvky v domácnosti.

  • plynový kotel

Plusem nízkoteplotních a kondenzačních plynových kotlů je jednoznačně jejich vysoká účinnost. Lze je připojit k radiátorům nebo k podlahovému topení.

  • plynová bomba

Určitou specialitou může být topení na plynovou bombu. Jedná se o speciální topidla na propanbutanové láhve, které našly své využití především v rámci vytápění rekreačních objektů nebo jako forma přitápění na cestách, například v karavanech. Takové topné systémy bývají levné na pořízení a především jsou přenosné.

Srovnání topení plynem nebo elektřinou

Jak již bylo zmíněno výše, pro výběr vhodného vytápění se nelze obejít bez důkladného propočtu vč. zahrnutí investičních nákladů, nákladů na provoz a mnoho dalších proměnných. Orientační kalkulačka nákladů na vytápění včetně porovnání různých možností se nachází na webových stránkách https://vytapeni.tzb-info.cz.

Modelový příklad předpokládá rodinný dům ve střední klimatické oblasti, s tepelnou ztrátou 5 kW a podlahovou plochou 150 m2. Dům obývá rodina s dvěma dětmi a energie k vytápění slouží také pro ohřev vody:

Zdroj topeníRoční náklady na vytápěníRoční náklady na ohřev vodyRozpočítané investiční náklady a údržba za rokCelkové roční náklady
Kondenzační plynový kotel 8 875 Kč 5 267 Kč 16 083 Kč   30 225 Kč
Akumulační kamna 16 641 Kč 8 888 Kč 6 233 Kč31 762 Kč
Elektrický přímotop (podlahové elektrické plochy) 15 965 Kč 10 032 Kč 4 000 Kč29 997 Kč
Tepelné čerpadlo (Země/voda) 5 189 Kč 2 310 Kč 21 417 Kč28 916 Kč

Z porovnání možností vytápění rodinného domu v tomto konkrétním modelovém případu vyplývá, že ačkoliv jsou nejvyšší pořizovací náklady na tepelné čerpadlo, díky jeho následnému extrémně levnému provozu se celkově jedná o nejlevnější řešení.

Náklady na topení nejsou malé. Nejvhodnějšímu způsobu vytápění se proto doporučuje věnovat velkou pozornost. V ideálním případě by se konkrétní řešení mělo konzultovat s odborníky v daném oboru.

Ušetřit mnoho tisíc korun lze nejen výběrem toho nejvhodnějšího typu vytápění, ale také srovnáním cen plynu nebo elektřiny u jednotlivých dodavatelů. V průměru lze ročně na změně dodavatele elektřiny ušetřit až 2 000 korun, při změně dodavatele plynu dokonce až 5 000 korun.

K aktuálně nejlevnějším na trhu patří např. Skautská energieVýměny dodavatele není nutné se obávat, jedná se o administrativně velmi jednoduchý proces. Většinu činností spojených s převodem většinou zajistí nový dodavatel sám, jako třeba dodavatel plynu MND.

Poslední aktualizace: 17. 01. 2019