Menu
Ukončení povinného ručení – jak na to?

Ukončení povinného ručení – jak na to?

3 minuty čtení

Ukončení povinného ručení nemusí být nic složitého, je ale třeba pamatovat na určitá pravidla. Jaká to jsou? A z jakých důvodů je možné smlouvu vypovědět?

Povinné ručení se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a s délkou pojistného období jeden rok. Smlouva se vždy na konci pojistného období automaticky o rok prodlužuje.

Existuje několik možností, jak smlouvu ukončit. Nemusí se vždy jednat o výpověď ke konci pojistného období – i novou smlouvu lze z určitých důvodů vypovědět.

Žádost o ukončení povinného ručení

Pro zrušení smlouvy je nutné zaslat pojišťovně výpověď. Nejjednodušší je zpracovat si ji v jednom z formulářů pro ukončení povinného ručení – formulář je k nalezení buď na stránkách různých srovnavačů pojištění nebo přímo na webu pojišťovny.

Příklad formuláře pro ukončení povinného ručení Kooperativa:

Ukončení povinného ručení – formulář.
Ukončení povinného ručení – formulář.

Ukončení povinného ručení – vzor

Výpověď musí obsahovat údaje o pojistiteli a pojistné smlouvě. Může být doručena buď osobně na pobočku pojišťovny nebo doporučeně poštou.

Vzor žádosti o ukončení povinného ručení ke konci pojistného období je ke stažení zde:

Výpověď ke konci pojistného období

Ať už je důvod ukončení smlouvy povinného ručení jakýkoliv, výpověď by pojišťovně měla být zaslána co nejdříve. Ze zákona totiž musí být doručena minimálně šest týdnů před koncem pojistného období, aby nedošlo k jejímu obnovení. Smlouva končí k datu konce pojistného období.

Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy je možné ukončit povinné ručení bez udání důvodu. Od podání výpovědi běží osmidenní výpovědní lhůta, poté povinné ručení zaniká.

Výpověď do tří měsíců od pojistné události

Žádost o ukončení povinného ručení lze také podat do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události, například z důvodu nespokojenosti s postupem pojišťovny. Smlouva bude ukončena měsíc po doručení výpovědi.

Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla

V případě změny vlastníka vozidla smlouva zaniká dnem oznámení této skutečnosti. Pojišťovně je třeba zaslat kopii kupní smlouvy a výpověď. Povinné ručení končí v den doručení výpovědi a pojišťovna vrátí přeplatek pojistného.

Výpověď z důvodů změny ceny pojistného

Ukončit povinné ručení je dále možné z důvodu zvýšení ceny pojistného, a to do jednoho měsíce od oznámení této změny. Smlouva bude v tomto případě ukončena na konci pojistného období.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Vozidlo lze z evidence vyřadit trvale nebo dočasně, v obou případech je ale nutné pojišťovně kromě výpovědní smlouvy doručit také záznam o dočasném či trvalém vyřazení z evidence. Smlouva končí v den vyřazení vozidla z evidence.

Výpověď dohodou

Ukončení smlouvy povinného ručení dohodou není snadné. Pojišťovny na tento způsob zpravidla přistupují nerady a výpověď z důvodu lepší nabídky povinného ručení neakceptují. Mezi důvody, které pojišťovny uznávají, patří uvedení v omyl, nespokojenost apod. Smlouva končí ke dni dohody.

Tabulka pro přehlednost uvádí jednotlivé důvody ukončení povinného ručení a pravidla, která se k nim vztahují.

Důvod výpovědiLhůta pro doručení výpovědiPotřebné dokumentyZánik pojištění
Konec pojistného období6 týdnů před koncem pojistného období konec pojistného období
Nevyhovující podmínky2 měsíce od sjednání 8 dnů po oznámení
Pojistná událost3 měsíce od sjednání 1 měsíc od oznámení
Změna vlastníka vozidla kopie kupní smlouvyv den oznámení
Zvýšení ceny pojistného1 měsíc od oznámení o změně konec pojistného období
Vyřazení z evidence záznam o vyřazení z evidencev den oznámení
Dohodou  v den dohody

Na závěr

Je důležité pamatovat na to, že za řízení nepojištěného vozidla hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun. Po ukončení povinného ručení je tedy nutné si ihned sjednat nové, například s pomocí online srovnávačů povinného ručení, díky nimž si lze vybrat pojištění na základě konkrétních požadavků.

Poslední aktualizace: 27. 01. 2019