Menu
Vlastní nemovitost – radost nebo starost?

Vlastní nemovitost – radost nebo starost?

4 minuty čtení

V dnešní době se osobnímu vlastnictví nemovitosti velmi daří. Díky možnosti vzít si hypotéku si sen o vlastním bydlení mohl splnit téměř každý. Jelikož splátky hypotéky jsou velmi často ve stejné výši jako bývá nájemné, jde o jasnou volbu. Splácením hypotéky investuje člověk především do sebe, platbou nájmu do někoho jiného. S vlastnictvím nemovitosti, a především s jejím pořízením, je ovšem spojeno mnoho povinností. Které to jsou? 

Ve chvíli, kdy dojde k nákupu nové nemovitosti, má člověk obvykle plnou hlavu starostí, co všechno je potřeba zařídit. I když se každý na nové bydlení těší, stěhování může být pro řadu lidí stresující. I přes veškeré starosti se ale nesmí zapomenout na zákonnou povinnost placení daně.

Daň z nabytí nemovitosti, resp. daň z převodu nemovitosti

Ještě před několika lety bylo pouze na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím, kdo bude daň z nemovitosti platit. V současnosti je tato povinnost svázána pouze a jen s osobou kupujícího. Daň z nabytí nemovitosti činí 4 % z hodnoty nemovitosti a platí se jen u úplatného převodu. Rozhodujícím termínem pro podání daňového přiznání je zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí. Od platby daně jsou ovšem osvobozeny případy, kdy se jedná o:

  • prvopřevod, ke kterému došlo do 5 let od dne, kdy bylo možné stavbu užívat,
  • převod jednotky, která nově vznikla nástavboupřístavbou nebo stavební úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek (součástí stavby nesmí být jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komora),
  • převod jednotky, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Některým lidem pojem daň z nabytí nemovitosti nemusí být až tak docela znám. Tato daňová povinnost byla totiž takto nazvána až v roce 2014. Do té doby ji všichni znali pod názvem daň z převodu nemovitosti. Jedná se ovšem o jedno a totéž, platí pro ně stejné podmínky.

Změna trvalého bydliště

S přestěhováním souvisí i změna trvalého bydliště. Ta se provádí na obecním úřadu, úřadu městské části nebo obvodu. Ke změně trvalého pobytu je potřeba si připravit následující doklady:

  • doklad totožnosti,
  • doklad opravňující užívání nemovitosti.

Dokladem opravňujícím užívání se rozumí nabývací titul, tj. kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště v pronajatém bytě, je nutné doložit originál nájemní smlouvy.

Výměna občanského průkazu

Při změně trvalého bydliště je nutné si zažádat o výměnu občanského průkazu. Je potřeba předložit důkaz změny trvalého bydliště. O výměnu se žádá na obecním úřadě a občanský průkaz bude vyhotoven do měsíce.

Příspěvek na bydlení

Mnoho lidí netuší, že i v případě vlastní nemovitosti lze čerpat příspěvek na bydlení. Aby byl příspěvek poskytnut, musí být náklady na bydlení vyšší než 30 % příjmu (v Praze 35 % příjmu) a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů musí být nižších než tzv. normativní náklady. Ty jsou dány zákonem a stanovují průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií.

Do skupiny příjmů se započítávají nejen mzdy ze zaměstnání a podnikatelský výdělek, ale také sociální dávky jako například rodičovský příspěvek na dítě nebo podpora v nezaměstnanosti.

Naopak skupina nákladů zahrnuje nájemné (či obdobné výdaje v družstevních a soukromých bytech), dále výdaje na služby a energie např. za plyn a elektřinu, teplou vodu, provoz výtahu nebo společné osvětlení domu.

Smlouva o dílo

Mohlo by se zdát, že smlouva o dílo tematicky s nemovitostmi nemá co společného, opak je ale pravdou. V mnohých případech si noví majitelé nemovitosti například nechávají finální úpravy bytu nebo domu dělat specializovanou firmou. V takových případech se obvykle uzavírá smlouva o dílo. Vyplatí se proto znát její náležitosti, aby byla uzavřena řádně.

Strany smlouvy o dílo tvoří zhotovitel a objednatel. Povinnými informacemi ve smlouvě jsou:

  • popis díla – popis díla nebo odkaz na přílohu, ve které bude dílo definováno,
  • cena,
  • číslo účtu zhotovitele a v jaké je účet bance,
  • termín zhotovení díla.

Vztahy související se smlouvou o dílo se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Specifikace zní:

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Využití rad odborníka

Záležitostí vztahující se k nemovitostem a k jejich koupi je celá řada. Obvykle se jedná o souvislosti technického nebo jinak odborného charakteru. Už jen zorientovat se v nabídkách hypotečních úvěrů, kterými lze novou nemovitost hradit, nebo se vyznat ve zřízení zástavního práva, je pro řadu lidí obtížné.

Kdo už nějakým způsobem nemovitost získá, měl by myslet i na pojištění, např. pojištění majetku nebo pojištění právní ochrany, které mohou ušetřit čas, peníze i starosti.

Nejedná se o malichernosti, proto se doporučuje případně vyhledat odbornou pomoc. Raději si pár stovek připlatit za radu než poté řešit různorodé nepříjemnosti.

Poslední aktualizace: 17. 12. 2018