Menu
Výměna občanského průkazu – kde o ni zažádat a kolik stojí?

Výměna občanského průkazu – kde o ni zažádat a kolik stojí?

3 minuty čtení

Každý občan se dostane do situace, kdy je třeba zažádat o nový občanský průkaz. Výměna „občanky“ již nemusí být složitým a zdlouhavým procesem. Kde o vydání nového občanského průkazu zažádat? Jaké doklady a kolik peněz vzít s sebou?

V červenci 2018 došlo ve vydávání občanských průkazů (OP) ke změnám, díky nimž je celý proces pohodlnější. Jednou z těchto změn je, že se od této doby vydávají pouze občanky s elektronickým čipem. Díky němu bude možné vyřizovat více záležitostí z pohodlí domova.

Vlastnit občanský průkaz je povinnost pro osoby starší 15 let, nicméně jej lze vydat i mladším dětem. Platnost dětské občanky je 5 let a umožňuje cestování v rámci EU. Zažádat o ni a vyzvednout ji může pouze zákonný zástupce dítěte.

Občanský průkaz slouží k prokázání totožnosti. Občan jej musí předložit například při podávání žádosti o výpis z rejstříku trestů, zakládání bankovního účtu apod. Díky strojově čitelným kódům se jím lze identifikovat ve všech státech EU.

Kde o vydání občanského průkazu zažádat?

Podat žádost o občanský průkaz je od roku 2016 možné u jakéhokoliv obecní úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze pak u jakéhokoliv úřadu městské části Praha.

Nová občanka bude vyhotovena do 30 dnů a vyzvednout si ji lze u obecního úřadu, kde o ni bylo zažádáno. Popřípadě je možné ji za správní poplatek 100 Kč převzít na jiném obecním úřadě (konkrétní místo je třeba uvést v žádosti).

Od července 2018 se všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji vydávají pouze s elektronickým čipem. Při přebírání nové občanky se občan rozhodne, zda si čip přeje aktivovat. Pokud ano, zadá osobní identifikační kód a osobní deblokační kód (4 až 10 číslic). Aktivaci čipu je případně možné provést i později.

Kontaktní elektronický čip slouží k využívání občanského průkazu při vzdáleném ověřování identity držitele.

Od roku 2018 se vydávají pouze občanské průkazy s elektronickým čipem.

Od roku 2018 se vydávají pouze občanské průkazy s elektronickým čipem.

Jaké doklady je nutné předložit?

Pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, je třeba předložit rodný list. V případě, že je důvodem žádosti konec platnosti občanského průkazu, je nutné odevzdat dosavadní občanský průkaz.

Při podávání žádosti s propadlým občanským průkazem se však občan musí prokázat rodným listem (případně dalšími doklady), protože zapsané údaje nejsou automaticky považovány za platné. Proto se doporučuje o novou občanku požádat přibližně 30 dnů před koncem platnosti té stávající.

Při výměně OP z důvodu změny (např. změny trvalého bydliště), se pak předkládá důkaz o dané změně.

Žadatelé o novou občanku již nevyplňují žádost na úředním tiskopisu a nemusí s sebou mít průkazovou fotku – žádost vytiskne úředník a pořídí také fotografii.

Cena za nový občanský průkaz

Výměna občanského průkazu z důvodu vypršení jeho platnosti nebo změny některého z údajů je zdarma. Stejně tak se neplatí ani za vydání prvního občanského průkazu. V případě jiných důvodů je však třeba počítat se správním poplatkem 200 Kč. Pokud se jedná o vydání dětského občanského průkazu, poplatek bude 50 Kč.

To se však týká vydávání nových občanských průkazu v klasické lhůtě 30 dní.

Občanský průkaz na počkání?

Díky změnám ve vydávání občanských průkazů je ale také možné požádat o zrychlené vydání – v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dní. Rychleji než během 24 hodin bohužel občanský průkaz vydat nelze.

Občanské průkazy v uvedených lhůtách vydávají jak obecní úřady obcí s rozšířenou působností a úřady městských částí v Praze, tak Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra je pak jediným místem, kde si lze občanský průkaz vydaný do 24 hodin vyzvednout. Ceny jsou následující:

Vydání do 5 pracovních dnůVydání do 24 hodin
Občan mladší 15 let300 Kč500 Kč
Občan starší 15 let500 Kč1000 Kč

V případě přebírání nového občanského průkazu v místě, kde o něj bylo požádáno, se platí celý poplatek při podání žádosti. Pokud ale občan žádost podá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a novou občanku převezme u Ministerstva vnitra (MV), platí polovinu poplatku u ORP a polovinu u MV.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2018