Menu
Jak jsem zakládal startupy – milníky, problémy a jejich řešení

Jak jsem zakládal startupy – milníky, problémy a jejich řešení

5 minut čtení

Nedávno mě kontaktoval jeden student ohledně kvantitativního dotazníku do bakalářské práce. Zvolil téma uvedení startupů na trh a jejich rizika v ČR. Tohle téma je mi velmi blízké, souhlasil jsem a rád pomohl a vyplnil dotazník.

V rozhovoru níže se tak můžete dozvědět o mých začátcích, problémech i úspěších, které mě potkaly během 10 let mého působení ve startupech.

Tento článek volně navazuje na předchozí článek o rozhovoru v rámci podcastu Na vlně podnikání s Danem Tržilem. Tam najdete také hromadu informací o podnikání a růstu startupů.

Než jste se rozhodl, že založíte vlastní startup, dělal jste si nějaký průzkum, například trhu nebo konkurence? Konzultoval jste s někým svůj startup? 
Ano, dlouhodobě sledujeme trendy v Anglii a Americe a vyhodnocujeme projekty, které by mohlo dávat smysl rozjet v ČR. Často je k projektům možné najít pomocí online nástrojů a webů řadu informací a datových podkladů. Obvykle také zpracujeme průzkum v ČR, jestli už funguje nebo fungovalo něco podobného. Bavíme se i s kolegy z oboru nebo běžnými lidmi, od kterých se snažíme získat zpětnou vazbu. Než se do něčeho pustíme, hodně o tom přemýšlíme a zjišťujeme maximum informací.

Jakou formou jste na začátku získali peníze pro založení startupu? Hledali jste investory? Pokud ano, kde a jak dlouho trvalo, než jste investory sehnali? Byly i jiné formy financování? Například dotace, vlastní zdroje a podobně?
V prostředí startupů se pohybuji 10 let a mám za sebou několik startupů, jejichž jsem byl zakladatelem. Některé startupy se mi povedlo úspěšně prodat. Mám díky tomu k dispozici nějaký kapitál a vždy se před startem projektu snažíme vytvořit minimálně funkční prototyp, než začneme diskutovat spolupráci s investory. Získat investory je obvykle proces na delší dobu. Domluvit se s investory podle mých zkušeností trvá 6 – 12 měsíců a výsledek je nejistý.

Jaké důležité milníky jste během vstupu na trh měli? A co považujete za největší úspěch?
Každý projekt se skládá z obrovského množství milníků. Mezi ty důležité patří získání prvního klienta, prvních zákazníků nebo partnerů. Z mého pohledu je klíčové také budování týmu, protože hodnota startupu je zásadně ovlivněna tím, jak kvalitní tým se podaří zakladatelům vytvořit. Při budování týmu je řada milníků – ať už počet lidí v týmu nebo tvorba nových pozic. Aktuálně například v jednom ze startupů tvoříme po 15 měsících působení na trhu novou pozici obchodního ředitele. Doteď jsme obchod řešili spíše nahodile. To je například důležitý milník, když vznikne nová role ve firmě.

Změnil se během vstupu na trh Váš startup od prvotní myšlenky? Pokud ano, jak se odchýlil, co bylo potřeba upravit nebo úplně změnit? 
Říká se, že pro úspěch startupu je důležité, jak jeho zakladatelé umějí „otáčet kormidlem” – to znamená, jak se ve startupu reaguje na změny na trhu nebo nové příležitosti. Mám příklad z našeho startupu VimVic.cz, který první rok měl těžiště businessu v online kurzech a poté se objevila nová a mimořádně zajímavá příležitost pomáhat firmám řešit získávání nových zaměstnanců a dneska, o rok později, tento business tvoří nadpoloviční část příjmů. Přitom na začátku projektu jsme v žádných plánech s tímto businessem nepočítali, takže došlo k úpravě strategie.

Co bylo nejtěžší v průběhu prvního roku podnikání a ba naopak co Vás příjemně překvapilo nebo co bylo mnohem jednodušší, než jste si myslel?
Nejtěžší na začátku je budování týmu – člověk musí každého nového člověka v týmu učit vše od začátku, není téměř nikdo, kdo by v tomhle pomohl. Stále jednodušší je budování vztahů, to je obrovská výhoda toho, když člověk dělá dokola 10 let vlastně pořád to samé – tj. zakládá a vede online startupy.

Jak jste si vybíral spolupracovníky, kolegy nebo jste raději chtěl na začátek mít další spolumajitele a jak jste si rozdělili pravomoce a pracovní úkoly?
Malou část kolegů znám z dřívějšího podnikání. Většinu lidí získáváme přes inzerci na sociálních sítích a pracovních portálech. Pravomoce si rozdělujeme podle aktuální situace a máme pravidelné denní/týdenní/měsíční/kvartální porady, kde řeším, kdo bude jak zodpovědný a za co.

Během vstupu na trh vznikly nějaké problémy nebo rizika, se kterými jste nepočítali? Pokud ano, jaké a jak jste problémy řešili? A co jste při vstupu na trh brali jako nejhorší uskalí? Proč a jak jste to řešili?

Každý den a týden se objevuje spousta problémů, se kterými nepočítáme. Je to naše práce řešit problémy. Jedná se například o technické komplikace ve vývoji webu, chybně nastavené marketingové kampaně nebo třeba neshody v týmu. Nenapadá mě to nejhorší úskalí. Z mého pohledu je přirozené, že se objevují problémy. To k podnikání patří.

Jak dlouho trvalo, než jste se stali stabilní a výdělečnou firmou od prvopočátku?

Mohli bychom být v zisku během 1. až 2. roku existence. Jenže tím bychom brzdili růst, takže v tuto chvíli s kolegy pečlivě hlídáme cashflow, vytváříme hodnotu ve firmě a rosteme rychleji, než okamžité příjmy.

Kam chcete projekt dotáhnout a jaký je Váš cíl? Chcete projekt budovat, rozvíjet a rozšiřovat do dalších zemí nebo je cílem projekt co nejlépe prodat velkým nadnárodním společnostem?
Můj cíl je vždy stejný – vytvořit stabilní a respektovanou společnost. U každého projektu myslíme na zahraniční expanzi. Žádný projekt jsem nikdy nedělal s cílem jej prodat. Nastavujeme všechny procesy tak, aby firma dokázala dlouhodobě fungovat a jestli se prodá nebo ne to je otázka na později a neřešíme to.

Foto z kanceláří startupu Tipli

Máte nějaké doporučení pro začínající startupisty? Na co si mají dávat pozor, popřípadě konkrétní doporučení.
Moje doporučení je připravit se, že první 2 – 3 roky v businessu jsou extrémně těžký. Říká se, že to je regulérní válka a to přirovnání mi nepřijde úplně špatný. Je to práce 12 – 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý den hromada problémů, které člověk musí vyřešit. Není to práce pro každého. Pokud by někdo šel do startupu pro rychlé zbohatnutí, tak bych ho zklamal a spíše doporučil se nechat zaměstnat.

Poslední aktualizace: 15. 05. 2018