Menu
Zákoník práce a plánované změny v dovolené

Zákoník práce a plánované změny v dovolené

2 minuty čtení

Zákoník práce je souborem zákonů upravujících pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Současný zákoník práce 262/2006 Sb. je v platnosti od roku 2006. Delší dobu se připravuje novela, která se zatím ale stále projednává. Článek uvádí některé plánované změny a stručný obsah toho, co lze v zákoně najít.

Zákoník práce zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a nastoluje uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce. Také chrání, aby odměňování zaměstnance bylo spravedlivé.

Zákoník je rozdělen do 14 částí, které upravují jednotlivé skutečnosti vážící se ke vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Celý zákoník práce v platném znění je k nahlédnutí např. zde. Tabulka níže uvádí stručný obsah:

Část zákoníku práceObsah části
1. Všeobecná ustanovení
2. Pracovní poměr
3.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
4.Pracovní doba a doba odpočinku
5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
6.Odměňování za práci, pracovní pohotovost a srážky z příjmů
7.Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
8. Překážky v práci
9. Dovolená
10. Péče o zaměstnance
11.Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
12.Informování a projednání, působnost odborové organizace
13.Společná ustanovení
14.Přechodná a závěrečná ustanovení

Dovolená v novém budoucím zákoníku práce

Velká novela zákoníku práce se chystá už nějaký ten rok. Momentálně se účinnost novely datuje od poloviny roku 2019, některé body se odkládají až na rok 2020. Změn nebude zrovna málo. Největším tématem je pro zákoník práce dovolená. A na tu se dále článek zaměřuje.

Typy dovolených

Novela bude rušit dovolenou za odpracované dny. Právo na dovolenou bude mít zaměstnanec na základě týdenní pracovní doby a bude vyjádřeno v hodinách. Podle typů se bude dělit jen na tyto:

  • dovolená za kalendářní rok
  • poměrná část dovolené
  • dodatková dovolená
Dovolená nově na základě týdenní pracovní doby

Dovolená je nově na základě týdenní pracovní doby.

Zrušení dovolené za odpracované dny

Dovolená bude umožněna zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru konal v kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů (v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší doby). Pokud odpracuje hodin více, než je stanoveno, délka dovolené za kalendářní rok se nijak nemění.

Pokud zaměstnanec neodpracuje během kalendářního roku u zaměstnance práci za dobu 52 týdnů (např. protože pracovní poměr skončil v průběhu kalendářního roku a netrval požadovaných 52 týdnů), bude mu náležet poměrná část dovolené za kalendářní rok (za podmínky, že odpracoval alespoň 4 týdny).

Dovolená za kalendářní rok se tedy bude počítat např. takto: Při odpracování 52 týdnů (stanovená týdenní pracovní doba) v rozsahu 40 odpracovaných hodin za týden při výměře dovolené 5 týdnů: 40 x 5 = 200 hodin. V tomto případě tedy přísluší dovolená v délce 200 hodin.

Výpočet dovolené se díky novým podmínkám změní

Výpočet dovolené se díky novým podmínkám změní.

Nově bude také možné převádět dovolenou nad 4 týdny do dalšího kalendářního roku (pedagogický nebo akademický zaměstnanec nad 6 týdnů). Plánuje se i zmírnění postihu za neomluvenou absenci zaměstnance. Dovolená se tak sníží v rozsahu skutečně zmeškaných hodin.

Poslední aktualizace: 12. 11. 2018