Menu
Zaručená mzda

Zaručená mzda

3 minuty čtení

Ke správnému porozumění zaručené mzdy je také potřeba vědět, co znamená minimální mzda. Jaká je minimální a zaručená mzda pro dok 2018? Jak se zaručená mzda stupňuje podle druhu profese? 

Minimální mzda

Termín „minimální mzda“ je v České republice používán od roku 1991 a zřejmě každý ví, co se pod ním skrývá. Minimální mzda byla zavedena jako nástroj sociální ochrany. Jejím smyslem je:

 • chránit zaměstnance před nepřiměřeně nízkou odměnu za práci
 • motivovat nepracující k práci (aby se vyplatilo jít do práce než pobírat dávky či podporu v nezaměstnanosti)

Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se jedná o nejnižší možnou cenu práce. Pokud je odměna za práci menší, než minimální mzda, musí zaměstnavatel částku doplatit. Toto se týká vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, včetně dohod konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ.

Smyslem určení minimální mzdy je i motivovat nepracující.

Smyslem určení minimální mzdy je i motivovat nepracující.

Minimální mzda nezahrnuje:

 • mzdu přesčas
 • příplatek za práci ve svátek
 • příplatek za noční práci
 • příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • příplatek za práci o víkendu
 • náhrady mzdy

Minimální mzda zahrnuje:

 • osobní příplatek
 • odměny
 • prémie apod.

Zaručená mzda

Tento pojem je podstatně mladší než minimální mzda. Byl zaveden až s novým zákoníkem práce v roce 2007. Rozdíl mezi nimi je ten, že zaručená mzda se odvíjí od složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce. Je určitým způsobem odstupňovaná podle náročnosti výkonu práce.

Týká se to platů s týdenní pracovní dobou 40 hodin. Pokud zaměstnanec odpracoval méně, nebo má se zaměstnavatelem smluvenou kratší pracovní dobu, pak se minimální zaručená mzda úměrně snižuje. Zaručená mzda nesmí být nikdy nižší, než je minimální mzda. Zaručená mzda se týká pouze pracovních poměrů, nikoli dohod.

Minimální zaručená mzda

Existuje celkem 8 odstupňovaných skupin prací pro zaručenou mzdu. První skupina prací má zaručenou mzdu stejnou, jako je výše minimální mzdy (k 1.lednu 2018 je to 12 200 Kč / měsíc).

Naproti tomu osmá skupina prací má téměř dvojnásobek minimální mzdy. I zde platí, pokud plat nedosáhne minimální zaručené mzdy, zaměstnavatel je povinný poskytnout doplatek.

Plat nesmí být nikdy nižší než vládou nařízená zaručená mzda konkrétní skupiny prací. Rozdělení do těchto skupin se netýká veřejného sektoru, tam platí jiné tabulky.

Minimální zaručená mzda je odstupňovaná do několika skupin dle náročnosti profese.

Minimální zaručená mzda je odstupňovaná do několika skupin dle náročnosti profese.

Zaručená mzda podle profesí

Níže uvedené aktuální minimální zaručené mzdy podle profesí jsou dané nařízením vlády č. 286/2017 Sb.

SkupinaOdměna za měsíc v roce 2018Odměna za hodinu v roce 2018
112 200 Kč73,20 Kč
213 500 Kč80,80 Kč
314 900 Kč89,20 Kč
416 400 Kč98,50 Kč
518 100 Kč108,80 Kč
620 000 Kč120,10 Kč
722 100 Kč132,60 Kč
824 400 Kč146,40 Kč

Kompletní seznam profesí obsahuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Zde jsou příklady profesí u jednotlivých skupin:

 1. – pomocné práce při výrobě jídel
  – běžný úklid
  – doručování  zásilek
 2. – nabídka a prodej omezeného sortimentu (tisku, mražených výrobků…)
  – domovnické, školnické práce
  – ochrana objektů
 3. – kadeřnice
  – obsluha restaurace
  – ošetřovatel, zubní instrumentář
 4. – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní záchranář (pod odborným dohledem)
  – výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění srážek ze mzdy, pojistného apod.
  – výroba náročných specialit kuchyně
 5. – řidiči autobusů
  – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář (bez odborného dohledu)
  – běžný správce IT ve firmě
 6. – zajišťování obchodní činnosti a realizace mezinárodních obchodních vztahů
  – správa systému výpočetní techniky
  – samostatné vypracovávání dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb
 7. – stanovování finanční strategie organizace
  – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
  – lékař, zubař, farmaceut
 8. – finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
  – tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů

Růst minimální mzdy

Od ledna 2019 výše minimální mzdy opět poroste. S ní poroste i minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění. O přesné částce se bude jednat v listopadu 2018 a rozhodne o ní vláda novým nařízením.

Poslední aktualizace: 25. 11. 2018