Menu
Jak získat zbrojní průkaz

Jak získat zbrojní průkaz

4 minuty čtení

Zájem o držení zbraně v České republice stále stoupá. Získat zbrojní průkaz navíc není zase tak těžké, jak by se mohlo zdát. Kolik takový zbrojní pas stojí a kdo si o něj může požádat? 

Zbrojní průkaz dovoluje fyzické osobě držet a vlastnit zbraň a střelivo do zbraní v určitém rozsahu oprávnění, které stanovuje § 16 odst. 1 zákona o zbraních. Kdo si chce pořídit zbraň, musí splnit několik podmínek, aby mu byl průkaz vydán.

Prvním krokem je vybrat si, k jakému účelu je zbraň potřeba. Podle toho se žádá o zbrojní průkaz skupiny:

Označení skupinyÚčel držení zbraně
Ake sběratelským účelům
Bke sportovním účelům
Ck loveckým účelům
Dk výkonu zaměstnání nebo povolání
Ek ochraně zdraví, života nebo majetku

Průkaz je platný 10 let, ale podle zdravotní způsobilosti může policejní útvar, který pasy zařizuje, vydat oprávnění i na kratší dobu. Průkazy vydané před 1.červencem 2014 mají dobu platnosti pouze 5 let.

Jak získat zbrojní průkaz?

Proces vydání zbrojního průkazu může trvat i několik měsíců. Je potřeba splnit zákonem dané podmínky. Žadatel musí být:

  • osobou s místem pobytu v ČR
  • způsobilý k právním úkonům
  • zdravotně způsobilý – posudek vydává praktický lékař, nesmí být starší než 3 měsíce, lékař může požadovat i psychologický posudek
  • odborně způsobilý – na základě zkoušky u příslušného útvaru policie, doklad nesmí být starší než 1 rok
  • bezúhonný – opis z evidence Rejstříku trestů
  • spolehlivý – podle § 23 zákona o zbraních (např. nesmí nadměrně pít alkohol, brát drogy apod.)
  • splňovat podmínku věku 18 let (u skupiny B a C) a 21 let (u skupin A, D, E), jde udělit výjimky dle účelu potřeby zbrojního průkazu už od 15 let

Veškeré tyto náležitosti spolu s žádostí o vydání zbrojního průkazu a aktuální fotografií se podávají u Policie ČR dle místa pobytu.

Kromě zkoušky u útvaru policie musí žadatel splňovat další podmínky, jako např. bezúhonnost, spolehlivost a další.

Kromě zkoušky u útvaru policie musí žadatel splňovat další podmínky, jako např. bezúhonnost, spolehlivost a další.

V případě prodloužení zbrojního průkazu žadatel odevzdává pouze výše zmíněnou žádost o vydání, posudek zdravotní způsobilosti a fotografii. Osoba poté dostane nový průkaz. Pozor ale, žádat by se mělo nejpozději 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti předešlého průkazu.

Vlastník zbrojního pasu si musí sám kontrolovat, kdy mu platnost končí. Žádný orgán totiž nemá povinnost ho na konec lhůty upozornit.

Odborná způsobilost

Kromě vyplnění několika formulářů a potvrzení je pro vydání zbrojního pasu nezbytné složit zkoušku. Ta se skládá z teoretické a následně praktické části. Pokud žadatel neudělá teoretickou část, může si o zbrojní pas znovu požádat nejdříve za 3 měsíce.

Teoretická zkouška (formou testu) z:Praktická zkouška z:
zákona o zbraních a souvisejících předpisůprozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem
právní definice nutné obrany a krajní nouzestřelby na pevný cíl
nauky o zbraních a střelivu
zdravotnického minima

Zkoušky odborné způsobilosti se konají obvykle jednou za měsíc, někdy za dva měsíce. O termínu a místě konání zkoušky informuje žadatele o zbrojní průkaz útvar policie s minimálně 10 denním předstihem.

Protože se u zkoušky prokazuje kromě teoretických znalostí i bezpečné zacházení se zbraní, doporučuje se přípravný kurz na střelnici. Tu si může vybrat každý podle sebe.

Přípravný kurz na střelnici je dobrovolný. Z důvodu bezpečnosti manipulace se zbraní se ale velmi doporučuje.

Přípravný kurz na střelnici je dobrovolný. Z důvodu bezpečnosti manipulace se zbraní se ale velmi doporučuje.

Teprve po úspěšném složení zkoušky a získání osvědčení o odborné způsobilosti je možné odevzdat žádost o vydání zbrojního průkazu. Zhotovení průkazu může trvat klidně i dva měsíce.

Kolik vydání zbrojního průkazu stojí?

Vzhledem k počtu různých potvrzení a formulářů se celková cena zbrojního průkazu vyšplhá i na pár tisíc korun. V tabulce jsou uvedeny částky základních poplatků:

Formulář / úkonCena 
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti100 Kč
Žádost o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu (nebo o rozšíření o další skupinu)700 Kč
Vydání nového průkazu s jakýmkoli počtem skupin (po vypršení předešlého)400 Kč
Žádost o vydání průkazu zbraně300 Kč / ks
Zkouška odborné způsobilosti – poplatek komisaři (stanoveno zákonem)600 Kč
Zkouška odborné způsobilosti – poplatek za střelnici500 – 1 500 Kč (dle typu střelnice)
Posudek o zdravotní způsobilostidle ceníku lékaře, cca 300 – 1 000 Kč
Psychologické vyšetřenídle ceníku psychologa, cca 2 000 Kč
Přípravný střelecký kurz500 – 2 000 Kč

Informace k dalším poplatkům a základním informacím, jak získat zbrojní pas uvádí na svém webu Ministerstvo vnitra.

V České republice bylo k polovině roku 2018 přes 303 000 držitelů zbrojních pasů a více než 800 000 registrovaných zbraní. Nejvíce vlastníků zbraní je v Praze a Středočeském kraji.

Mít zbraň je velká zodpovědnost, a tak k tomu musí každý přistupovat. Je nutné se se zbraní naučit bezpečně zacházet, proto se doporučuje navštěvovat střelnice, kde zájemce a nadšence všemu naučí. Přípravné střelecké kurzy jsou totiž dobrovolné.

Poslední aktualizace: 15. 11. 2018