Menu
Zdravotní pojištění – samoplátci

Zdravotní pojištění – samoplátci

2 minuty čtení

Platit zdravotní pojištění na základní zdravotní péči je u nás povinné. Za koho neodvádí pojistné zaměstnavatel nebo stát, musí si jej hradit sám. Kdo k těmto osobám patří a kolik v roce 2018 zaplatí?

Kdo je samoplátce?

Samoplátcem – osobou bez zdanitelných příjmů (dále OBZP) je ten, kdo není zaměstnanec, podnikatel a ani státní pojištěnec. Jednoduše je to osoba, která:

  • nemá příjem ze zaměstnání
  • nemá příjem ze samostatné výdělečné činnosti
  • nepatří k těm, kterým pojistné hradí stát (osoba pobírající rodičovský příspěvek, student apod.)
  • předešlé tři skutečnosti trvají alespoň jeden kalendářní měsíc
  • má trvalý pobyt v České republice
Jsou dvě skupiny lidí, kteří si hradí zdravotní pojištění sami - OBZP a OSVČ. Tento článek se zaměřuje na OBZP.

Jsou dvě skupiny lidí, kteří si hradí zdravotní pojištění sami – OBZP a OSVČ. Tento článek se zaměřuje na OBZP.

Evidence na úřadu práce může poplatníka ušetřit starostí s placením zdravotního pojištění, neboť za uchazeče o zaměstnání odvádí pojistné stát. Jakmile osoba v evidenci UP skončí (zároveň nenastoupí do práce ani nezačne pracovat jako OSVČ), musí se přihlásit jako OBZP a zdravotní pojištění si začít platit.

Pokuty a penále neplatičů

Každý pojištěnec má oznamovací povinnost. To znamená, že se jako OBZP musí přihlásit sám, a to do 8 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala. Jinak hrozí pokuta až 10 000 Kč. Dlouhodobě odkládat platby nebo dokonce neplatit se nevyplatí. Naskakuje totiž penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den.

Kdo další by neměl zapomenout, že spadá do skupiny OBZP?

Skupiny, které se také řadí mezi osoby bez zdanitelných příjmů a jsou tedy povinny platit si zdravotní pojištění:

  • studenti nad 26 let
  • studenti, kteří dokončili školu a ihned po prázdninách nenastoupili do zaměstnání
  • studenti škol, které nejsou soustavnou přípravou na budoucí povolání (např. jazykové školy, školy v zahraničí apod.)
  • osoby pracující na dohodu o provedení práce (nad 10 000 Kč / měsíc) nebo na dohodu o pracovní činnosti (nad 2 500 Kč / měsíc)
Za studenty hradí zdravotní pojištění stát, pokud ale po dokončení studia nenastoupí v září do práce, musí si jej hradit sami. 

Za studenty hradí zdravotní pojištění stát, pokud ale po dokončení studia nenastoupí v září do práce, musí si jej hradit sami. 

Kolik samoplátci OBZP za zdravotní pojištění zaplatí?

Výše pojistného se počítá z minimální mzdy, konkrétně je to 13,5 % z vyměřovacího základu. V roce 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč, takže aktuální výše zdravotního pojištění samoplátce je 1 647 Kč.

Jen pro porovnání, v loňském roce byla výše zdravotního pojištění samoplátce 1 485 Kč. V roce 2019 se bude opět navyšovat minimální i zaručená mzda, takže poroste i zdravotní pojištění.

Jak pojistné platit?

Pojistné platí pojištěnec své pojišťovně od prvního dne v měsíci, za který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. Forma placení je zpravidla převodem na účet, případně hotově přímo na pobočce zdravotní pojišťovny.

Poslední aktualizace: 25. 11. 2018