Menu
Zisk – cíl každé firmy

Zisk – cíl každé firmy

1 minuta čtení

Zisk je bezpochyby to, o co se snaží každý podnikatel. Jedná se o naprosto zásadní ukazatel úspěšnosti každé firmy. Jakmile neprodukuje zisk, je ve ztrátě a neprospívá. Zisk naopak umožňuje firmu rozvíjet, rozšiřovat její působnost, investovat do dalšího možného podnikatelského záměru, expandovat. 

Už na začátku, kdy začínající podnikatel sepisuje podnikatelský záměr a uvažuje o tom, kde získá peníze na rozjezd podnikání, je zisk jeho hlavní motivací. Zisk je základní ekonomický pojem. Některé zdroje nazývají zisk také jako profit, kdy je toto označení převzato z angličtiny. Obecně se zisk stanovuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Existuje více typů zisků, nejčastěji se však v běžném životě lze potkat s termíny hrubý a čistý zisk. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Hrubý zisk

Pro hrubý zisk se používá zkratka EBT z anglického Earnings before Taxes, tedy zisk před zdaněním. Udává hospodářský výsledekspolečnosti před tím, než je z něj odečtena daň z příjmů. Zajímavostí tohoto ukazatele je, že není jednoznačně vymezen a jeho výpočet se v různých státech může lišit.

Čistý zisk

I pro čistý zisk se používá zkratka z anglického označení Earnings after Taxis, tedy EAT. V tomto případě se jedná o ukazatel hospodářského výsledku firmy, který je již „očištěn“ od daní a úroků. Takový zisk je připraven na rozdělení mezi vlastníky a podnik.

Čistý zisk je hodnota, kterou obvykle firmy prezentují ve svých tiskových zprávách v rámci svého public relations. Podle výše zisku lze totiž zhodnotit ekonomickou situaci firmy, zda se jí daří nebo nikoliv. Srovnání meziročních výsledků pak jasně ukazuje posun, zda firma svůj zisk navýšila nebo naopak došlo k jeho snížení.

Záměna s cash flow

Velmi často dochází k záměně pojmu zisku za výsledek cash flow. Jsou to však dva rozdílné ukazatele. Zisk se definuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Naopak cash flow je sestaven z rozdílu příjmů a výdajů. Oba pojmy jsou navíc výsledkem jiného typu účetních výkazů. Zatímco zisk je výsledkem Výkazu zisku a ztráty, u cash flow se jedná o Výkaz o peněžních tocích.

Poslední aktualizace: 26. 11. 2018