Menu
Živnostenský list – krok za krokem návod na založení

Živnostenský list – krok za krokem návod na založení

4 minuty čtení

Na začátku veškerého podnikání stojí živnostenský list. Ten opravňuje k výkonu samostatně výdělečné činnosti. Získání živnostenského oprávnění není nic složitého, nicméně obíhání úřadů se vyhnout nelze. Jak na to, aby se zřízení živnostenského listu nestalo utrpením? 

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list, tedy papírový doklad o živnosti, se již nepoužívá. Nahradilo ho živnostenské oprávnění. V případě nutnosti doložení je možné zažádat si o výpis ze živnostenského rejstříku. Výpis vydává živnostenský úřad. Pojem „živnostenský list“ zůstal v paměti většině podnikatelům, proto se termíny běžně zaměňují. Navíc živnostenský list vydaný dříve je stále platný.

Živnostenské oprávnění potřebuje ke své samostatně výdělečné činnosti téměř každý. Jsou zde ovšem i výjimky. Bez „živnosťáku“ se obejdou lidé, kteří jsou odměňováni formou autorských honorářů. Dále se práci na živnostenský list obejdou svobodná povolání, mezi která patří herci, hudebníci a spisovatelé. Nepotřebují ho ani profese, které podnikají podle zvláštních předpisů – advokáti, daňoví poradci nebo makléři.

V ostatních případech je živnostenské oprávnění nutností pro založení živnosti a případně následné založení firmy.

Živnost

Živnostenské oprávnění umožňuje provozovat živnost. Živnost je definována jako soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem zisku a podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Pro získání živnosti platí kromě specifických podmínek, které jsou odlišné pro konkrétní druhy živností, také podmínky všeobecné. Mezi ty patří bezúhonnost a plná svéprávnost.

Rozlišují se čtyři základní druhy živností, u každé z nich platí odlišné specifické podmínky:

  • Živnost volná – není třeba odborné vzdělání
  • Živnost vázaná – nutné je odborné vzdělání a zákonem nařízená praxe v rozsahu několika měsíců, kterou zákon u jednotlivých profesí stanovuje
  • Živnost řemeslná – požadováno je odborné vzdělání doložené učňovským, středoškolským, vysokoškolským diplomem
  • Živnost koncesovaná – podmínka splnění odborné způsobilosti a pevně definované praxe u jednotlivých oborů

Založení živnosti

Jak zřídit živnostenský list a co je pro jeho získání potřeba udělat? Následující odstavce obsahují postup, který pomůže i těm nejzarputilejším odpůrcům úředních povinností.

Živnostenský úřad

První kroky směřují na živnostenský úřad, kde dojde k podání žádosti o živnostenský list. Žadatel ohlašuje založení živnosti a dokládá, že splňuje všeobecné podmínky (pokud si živnost žádá specifické podmínky, dokládá i je). Může tak činit v kterémkoliv městě, nemusí brát ohled na své trvalé bydliště. Mimo jiné lze využít i Czech POINT, zde se ovšem platí poplatek 50 korun.

K vyřízení žádosti o živnostenský list je potřeba mít s sebou občanský průkaz a 1000 korun na úhradu správního poplatku. Zde je důležité poznamenat, že pokud dojde v budoucnu k založení další živnosti, dojde opět k úhradě poplatku ve výši 500 korun.

Proto není na škodu zamyslet se, jestli se nevyplatí vybrat si více oborů podnikání hned napoprvé. V tom případě bude cena živnostenského listu pouze 1000 korun. Tento způsob pokryje například většinu samovýdělečných činností, které lze provozovat z domova na internetu.

Na úřadě žadatel vyplňuje Jednotný registrační formulář. Formulář je běžně dostupný ke stažení na internetu. Může být časově výhodné předvyplnit si ho již doma. Se zbývající nejasnostmi pomůže úředník.

Výpis ze živnostenského rejstříku a identifikační číslo, tzv. IČ, lze očekávat zpravidla do jednoho týdne po ohlášení živnosti.

Kam dál

Výhodou jednotného registračního formuláře je, že se jeho prostřednictvím lze rovnou přihlásit i správě sociálního zabezpečení, která má na starosti sociální pojištění, a zdravotní pojišťovně, kde je třeba vyřešit otázku placení zdravotního pojištění. Zároveň je zde možnost vyplnit na živnostenském úřadě přihlášku pro finanční úřad k registraci k dani z příjmů, případně k silniční dani.

V případě, že by někdo odmítl využít jednotný registrační formulář, je nutné navštívit:

  • Správu sociálního zabezpečení – povinnost zaregistrovat se do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) si sociální pojištění hradí sama
  • Zdravotní pojišťovnu – povinnost zaregistrovat se do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění, OSVČ si zdravotní pojištění hradí sama (stejně jako sociální pojištění)
  • Finanční úřad – povinnost zaregistrovat se do 10 dnů od vystavení živnostenského oprávnění, s FÚ musí OSVČ komunikovat i v záležitosti daňového přiznání

Navštívit výše zmíněné instituce není nic náročného. Nicméně je zbytečné přidělávat si práci, když všechny úkony dokáže nahradit jediný formulář. Prakticky stejný postup včetně využití jednotného registračního formuláře se uplatňuje i v případě pozastavení živnosti.

Některé z vyjmenovaných institucí, především zdravotní pojišťovnu, je třeba informovat i v případě změny trvalého bydliště.

Je důležité nezapomenout, že OSVČ musí každý rok podávat přehled o příjmech a výdajích. Ten se podává Správě sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovně.

Neméně důležitý bod představuje povinnost elektronické evidence tržeb. Pokud si čerstvý živnostník zvolil ke svému podnikání činnost spadající do některé z fází EET, nesmí opomenout vyřídit i tuto záležitost.

Po splnění výše zmíněných kroků nezbývá nic jiného než začít s prací na živnostenský list. Mnoho úspěchů v budoucím podnikání!

Poslední aktualizace: 13. 07. 2018