Menu
Změna dodavatele energií

Změna dodavatele energií

5 minut čtení

Rok 2019 by měl být podle analytiků ve znamení růstu cen za energie. Očekává se zvýšení cen elektřiny i plynu, obecně se hovoří o nárůstu v průměru o 10 %. V některých případech se ale může jednat o ještě vyšší cenový skok. A právě z tohoto důvodu je možná vhodný čas k zamyšlení, zda by změnou dodavatele energií nedošlo k významnější úspoře.

Není potřeba se přitom obávat, že se jedná o administrativně nebo dokonce časově náročný proces. Změna dodavatele energií se běžně provádí již od roku 2006 (v případě elektřiny) a od roku 2007 (v případě plynu). Celý proces se snaží sami dodavatelé pro potencionální klienty co nejvíce zjednodušit, nabízejí proto veškerý potřebný servis. O tom však až v následujících odstavcích.

Neochota stávajících dodavatelů

V první řadě musí zájemce o změnu dodavatele energie počítat s tím, že stávající dodavatel plynu nebo elektřiny nemusí být k tomuto kroku příliš vstřícný. Především v situaci, kdy po něm bude zájemce požadovat kopii stávající smlouvy včetně všech příslušných dodatků, všeobecných obchodních podmínek a relevantních ceníků.

Není neobvyklá praxe, že vydání těchto smluv, ačkoliv na to má odběratel právo, se neúměrně ze strany stávajícího dodavatele zdržuje. Doporučuje se, aby veškerá jednání probíhala písemnou formou, případně alespoň prostřednictvím elektronické pošty.

Seznámení s podmínkami stávající smlouvy

Není potřeba si nic nalhávat, lidí, kteří znají důkladně své uzavřené smlouvy, není mnoho. Stejně tak tomu je i v případě uzavřených smluv s dodavateli plynu nebo elektřiny. Když už někdo zná základní parametry smlouvy, většinou do detailu nemá nastudované všeobecné obchodní podmínky nebo ceníky.

Žádná smlouva, ani ta uzavíraná s dodavateli plynu nebo elektřiny, by neměla být uzavírána pod nátlakem.

Žádná smlouva, ani ta uzavíraná s dodavateli plynu nebo elektřiny, by neměla být uzavírána pod nátlakem.

Při rozhodnutí změnit dodavatele energií nastává ale vhodný čas na to, si stávající smlouvu a související náležitosti nastudovat. Podstatné informace totiž nemusí být součástí samotné smlouvy, ale právě například všeobecných obchodních podmínek. Zde lze najít termíny podstatné k odstoupení od smlouvy, výše případných smluvních pokut apod.

Běžné typy uzavíraných smluv

Smlouvy s dodavateli energií bývají dvojího typu. Uzavírají se buď na dobu neurčitou nebo dobu určitou. Kromě samotné platnosti smlouvy se najdou i jiné odlišnosti.

  • Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou se často váže na fixní cenu. Běžně dochází k automatickému prolongování tohoto typu smlouvy. To znamená, že pokud odběratel ve stanoveném termínu neohlásí, že nechce ve smlouvě pokračovat, automaticky se prodlouží její platnost.

Smlouvu na dobu určitou prakticky nelze ukončit před výročím uzavření smlouvy. Respektive lze, ale za cenu nesmyslně vysokých sankcí.

Pokud se podepisuje smlouva na dobu určitou, rozhodně se doporučuje její uzavření na maximálně jeden nebo dva roky. Ceny energií jsou vysoce proměnné a delší fixace ceny by nemusela být pro odběratele efektivní.

  • Smlouva na dobu neurčitou

Výhoda smlouvy na dobu určitou spočívá v možnosti kdykoliv ukončit její platnost. Většinou se v rámci všeobecných obchodních podmínek stanovuje výpovědní lhůta – v praxi se lze setkat s 1 až 3 měsíci. Po této době ovšem už nic nebrání změně dodavatele.

Nevýhodou může být vyšší sjednaná cena, kterou si dodavatelé kompenzují možnou nestabilitu trvání smlouvy.

Zákonná práva každého odběratele

Při ukončování smlouvy se hodí znát vlastní práva. Kromě těch, co jsou popsána ve smlouvě nebo všeobecných obchodních podmínkách, mezi ně patří také tato:

Každý odběratel energií má ze zákona právo na změnu, a to ve frekvenci 1 krát za půl roku. 

Po podpisu smlouvy existuje 14 denní ochranná lhůta, v rámci které je možné bezplatně od smlouvy odstoupit, navíc bez udání důvodu. Jedná se o jakousi ochranu odběratele ve chvíli, kdy si dodatečně uvědomí nevýhodnost uzavření smlouvy.

Zákonná výpovědní doba činní 3 měsíce. A platí to i pro ty smlouvy na odběr plynu nebo elektřiny, které mají uvedenou výpovědní lhůtu dvojnásobnou.

Jak vybrat nového dodavatele

Jako první krok k výběru nového dodavatele lze využít on-line kalkulaček. Internet jich nabízí obrovské množství, obezřetnost je však na místě. Člověk by měl zpozornět, pokud rádoby nezávislý srovnávač cen energií propaguje některého z dodavatelů například viditelnou reklamou na webových stránkách nebo zvýrazněním jeho nabídky.

Jako vhodný on-line srovnávač nabídek dodavatelů energií lze doporučit ten, který uvádí přímo Energetický regulační úřad na svých webových stránkách. Pro přesnější kalkulace se hodí mít po ruce poslední fakturaci za plyn nebo elektřinu. Díky zadání spotřeby bude porovnání přesnější.

TIP: Na výběru vhodného topení lze ušetřit dost peněz. Je lepší elektrické topení nebo plynové topení?

Výsledek on-line kalkulačky se doporučuje porovnat také s recenzemi na  vybraného dodavatele, konzultovat spokojenost či nespokojenost se známými, ověřit si dostupnosti klientského servisu dodavatele apod.

Ačkoliv prodejci, kteří zájemce o změnu dodavatele energií navštíví doma, vypadají seriózně, ve většině případů se jedná o podvodníky.

Ačkoliv prodejci, kteří zájemce o změnu dodavatele energií navštíví doma, vypadají seriózně, ve většině případů se jedná o podvodníky.

Na stránkách Energetického regulačního úřadu se nachází také seznam licencovaných obchodníků. V každém případě, žádný z férových dodavatelů plynu nebo elektřiny nenabízí své služby formou podomního prodeje! Takovým prodejcům nelze věřit, obvykle se jedná o podvodníky.

Postup při změně dodavatele energie

Jak postupovat při změně dodavatele plynu nebo změně dodavatele elektřiny se prakticky příliš neliší. Lze postupovat dvěma směry.

Prvním z nich je vyřízení změny po vlastní ose. To znamená nejdříve výpověď u stávajícího dodavatele a teprve následné uzavření nové smlouvy.

Mnohem praktičtější formu představuje podepsání plné moci novému vybranému dodavateli, který vše vyřídí sám. Takovou službu zdarma nabízí např. dodavatel plynu MND či Bohemia Energy. Při tomto procesu nedochází k výměně plynoměru nebo elektroměru, jedná se čistě o administrativní agendu. Nedochází ani k prodlevám v dodávce plynu nebo elektřiny.

Elektroměr nebo plynoměr se při změně dodavatele energií nemění.

Elektroměr nebo plynoměr se při změně dodavatele energií nemění.

Po ukončení výpovědní lhůty zasílá původní dodavatel odběrateli závěrečné vyúčtování, kterým se vyrovnají závazky a tento smluvní vztah definitivně zaniká.

Odběratel by neměl zapomenout změnit bankovní účet, kam budou peníze za energie zasílány.

Kolik se změnou dodavatele ušetří?

Mnozí by možná mávli rukou a změnu dodavatele energií by s argumentem, že to za ty starosti nestojí, odmítli. Starosti se změnou však nejsou prakticky žádné a úspora může být až v několika tisících korunách ročně. V průměru lze ročně na změně dodavatele elektřiny ušetřit až 2 000 korun, při změně dodavatele plynu dokonce až 5 000 korun.

Poslední aktualizace: 10. 01. 2019