Menu

Kariéra

Jak probíhá likvidace firmy?

Likvidace firmy je právní postup, který vede k ukončení podnikání obchodní korporace. V rámci likvidace dochází ke zrušení a následnému zániku společnosti. Důležitým kritériem likvidace je to, že společnost nesmí být zadlužená. Jestliže jsou totiž v rámci dané firmy aktiva nižší než pasiva, podává se insolvenční návrh a zahajuje se insolvenční řízení. V případě likvidace […]

Personalistika a řízení lidských zdrojů

Personalistika se zabývá obrovským rozsahem práce, který souvisí především se zaměstnanci. Personalista zajišťuje nábor vhodných kandidátů na volnou pozici ve firmě a jejich následnou adaptaci v novém zaměstnání. Zastřešuje motivaci osob ve společnosti, podporuje jejich vzdělávání, vytváří systémy hodnocení a odměňování. A rozsah působení je ještě větší. Více informací nabízí tento článek. Management lidských zdrojů […]

Co je motivace a jak správně motivovat?

Motivace je psychický proces, který dává lidskému chování účel a směr. Je to interní hnací síla, pohnutka, která každého člověka vede k uspokojení nenaplněných potřeb. Díky motivaci se dosahují osobní a organizační cíle. Je to vůle něčeho dosáhnout. A nejedná se jen o „vznešené“ cíle. Motivaci člověk potřebuje i k úkonům běžného každodenního života. Jak […]

Jaké změny přinesl nový občanský zákoník?

K jedné z největších změn v oblasti práva za poslední desetiletí došlo na počátku roku 2014. Tehdy k 1. lednu nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který je tvořen více než 3 000 paragrafy. Kompletně nahradil zákon z roku 1964. S novým zákoníkem ale vyvstala řada otazníků ohledně výkladu některých novinek. V řadě případů si nebyli […]

Jak založit vlastní firmu krok za krokem

Založení vlastní firmy je pro řadu lidí sen. Mít vlastní podnik, být svým pánem, dělat „velký byznys“ – to zní skutečně báječně. Podle šetření Hospodářské komory ČR chce až 40 % vysokoškolských studentů po studiu podnikat. Realita, která však za tím vším stojí, není příliš růžová. Samotné založení podniku je náročný proces. Přesto není špatné ho […]

Syndrom vyhoření – jak se mu bránit?

Depresivní nálada, ztráta zájmu o vlastní práci a pocity zmaru. Nejen tím je charakterizován syndrom vyhoření. Kdo je jím ohrožen, jak se projevuje a jak se mu bránit? Syndrom vyhoření je ve většině případů následkem dlouhodobého stresového vypětí. Často se týká profesního života a charakterizuje ho emocionální vyčerpání. Může jím trpět kdokoliv, nejen lidé na […]

ISO 9001 – co se skrývá za tajemným označením?

S označením ISO 9001 se setkala většina lidí. Certifikát ISO 9001 visí na zdech v kancelářích mnoha soukromých firem, bank, pojišťoven, poradenských společností nebo například výrobních podniků. Kdo navíc nějakým způsobem kdy zasáhl do firemního řízení, určitě tento pojem zaslechl. Co je ISO? O co se konkrétně jedná? Pro koho je certifikace ISO 9001 vhodná […]

Co je PR? A proč nepodceňovat public relations?

Když se řekne „pí ár“, mnozí si vybaví kontakt s novináři, tiskové konference nebo tiskové zprávy. To je ovšem jen zlomek toho, co tato oblast obsahuje. V případě, že se s ním vhodně pracuje, jedná se o velmi mocný nástroj ke zvýšení úspěchu podnikání. Naopak podceňování vlivu PR může znamenat velmi vážné důsledky pro další […]

Pracovní docházka – evidence, formulář, vzor výkazu

Pracovní docházka a pracovní doba se často zaměňují, každý výraz ale znamená něco trochu jiného. Jak je to s evidencí pracovní doby a proč se musí archivovat? Pojem pracovní docházka není stanoven v zákoníku práce, na rozdíl od pracovní doby, kterou definuje § 78. Zaměstnavatelé mají od roku 2012 povinnost zajistit evidenci pracovní doby zaměstnance v pracovním poměru […]

Pozastavení živnosti snadno a rychle

Každému podnikateli se může stát, že potřebuje na čas pozastavit svoji živnost. Důvody pro to mohou být rozdílné. Někdo aktuálně z podnikání neprosperuje, jiný si najde zaměstnanecký poměr, další si jen potřebuje odpočinout. Ať už je důvod jakýkoliv, pozastavení živnosti je administrativně jednoduchý a rychlý proces. Je potřeba dodržet pouze několik základních pravidel. Jaká to […]

Segmentace trhu a její přínos pro firmy

Na současném trhu se nachází nespočet malých i velkých firem a obstát v hospodářské soutěži je čím dál těžší. Úspěch společnosti do značné míry závisí na tom, zda před vytvořením své podnikatelské strategie provedla takzvanou segmentaci trhu. Jejím účelem je objasnit firmě podobu trhu, na kterém se chystá své produkty nebo služby nabízet. Segmentace trhu je […]

Ošetřování člena rodiny

Může se stát, že někdo blízký vážně onemocní nebo bude mít úraz. Co teď? Lze uplatnit nárok na placené volno a mít možnost se o něj postarat? A co vše obnáší ošetřování člena rodiny? Článek na tyto dotazy odpoví. Pokud někdo musí osobně zajistit péči nemocného člena domácnosti nebo dítěte mladšího 10 let, má nárok […]