Menu

Kariéra

Syndrom vyhoření – jak se mu bránit?

Depresivní nálada, ztráta zájmu o vlastní práci a pocity zmaru. Nejen tím je charakterizován syndrom vyhoření. Kdo je jím ohrožen, jak se projevuje a jak se mu bránit? Syndrom vyhoření je ve většině případů následkem dlouhodobého stresového vypětí. Často se týká profesního života a charakterizuje ho emocionální vyčerpání. Může jím trpět kdokoliv, nejen lidé na […]

ISO 9001 – co se skrývá za tajemným označením?

S označením ISO 9001 se setkala většina lidí. Certifikát ISO 9001 visí na zdech v kancelářích mnoha soukromých firem, bank, pojišťoven, poradenských společností nebo například výrobních podniků. Kdo navíc nějakým způsobem kdy zasáhl do firemního řízení, určitě tento pojem zaslechl. Co je ISO? O co se konkrétně jedná? Pro koho je certifikace ISO 9001 vhodná […]

Co je PR? A proč nepodceňovat public relations?

Když se řekne „pí ár“, mnozí si vybaví kontakt s novináři, tiskové konference nebo tiskové zprávy. To je ovšem jen zlomek toho, co tato oblast obsahuje. V případě, že se s ním vhodně pracuje, jedná se o velmi mocný nástroj ke zvýšení úspěchu podnikání. Naopak podceňování vlivu PR může znamenat velmi vážné důsledky pro další […]

Pracovní docházka – evidence, formulář, vzor výkazu

Pracovní docházka a pracovní doba se často zaměňují, každý výraz ale znamená něco trochu jiného. Jak je to s evidencí pracovní doby a proč se musí archivovat? Pojem pracovní docházka není stanoven v zákoníku práce, na rozdíl od pracovní doby, kterou definuje § 78. Zaměstnavatelé mají od roku 2012 povinnost zajistit evidenci pracovní doby zaměstnance v pracovním poměru […]

Pozastavení živnosti snadno a rychle

Každému podnikateli se může stát, že potřebuje na čas pozastavit svoji živnost. Důvody pro to mohou být rozdílné. Někdo aktuálně z podnikání neprosperuje, jiný si najde zaměstnanecký poměr, další si jen potřebuje odpočinout. Ať už je důvod jakýkoliv, pozastavení živnosti je administrativně jednoduchý a rychlý proces. Je potřeba dodržet pouze několik základních pravidel. Jaká to […]

Segmentace trhu a její přínos pro firmy

Na současném trhu se nachází nespočet malých i velkých firem a obstát v hospodářské soutěži je čím dál těžší. Úspěch společnosti do značné míry závisí na tom, zda před vytvořením své podnikatelské strategie provedla takzvanou segmentaci trhu. Jejím účelem je objasnit firmě podobu trhu, na kterém se chystá své produkty nebo služby nabízet. Segmentace trhu je […]

Ošetřování člena rodiny

Může se stát, že někdo blízký vážně onemocní nebo bude mít úraz. Co teď? Lze uplatnit nárok na placené volno a mít možnost se o něj postarat? A co vše obnáší ošetřování člena rodiny? Článek na tyto dotazy odpoví. Pokud někdo musí osobně zajistit péči nemocného člena domácnosti nebo dítěte mladšího 10 let, má nárok […]

Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení

Co znamená dohoda o pracovní činnosti? Čím je jiná, než jiné dohody? Jak je to s placením daní a zdravotního pojištění a jak ji zrušit? To vše plus vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení v tomto článku. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je forma pracovněprávního vztahu. Hodí se spíše na brigádu nebo časově omezenou […]

SWOT analýza

Kdo má podnik, chce ho jistě rozvíjet, jít vstříc lepší budoucnosti a ziskům. K tomu je potřeba vhodný marketingový plán. SWOT analýza může každému pomoci s dalším krokem vpřed. Díky této analýze lze i předběhnout konkurenci. Jak na to? Co je to SWOT analýza? Jedná se o analytickou techniku, při které se každý může podívat na svou […]

Výpis z rejstříku trestů – kde a jak o něj zažádat?

Výpis z rejstříku trestů dnes vyžaduje většina zaměstnavatelů už na pracovním pohovoru. Kde si jej zařídit a jak dlouho trvá jeho vystavení? Co je třeba mít s sebou a jaká je cena za výpis z rejstříku trestů? Trestní rejstřík je organizační složka státu, která vede evidenci osob odsouzených v trestním řízení. Údaje z evidence rejstříku […]

Cash flow – důležitý ukazatel úspěšnosti firmy

Pojem cash flow v překladu znamená peněžní tok. Udává rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků společnosti za určité období. Vyjadřuje schopnost společnosti generovat peníze a je to proto důležitý ukazatel nejen pro management firmy. Co vše se pod pojmem cash flow skrývá? Jak a kdy se výkaz cash flow sestavuje? Výkaz o peněžních tocích se […]

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je forma pracovněprávního vztahu. Pro svoji jednoduchost je to hojně využívaný typ spolupráce. Vhodný je především pro brigády a výpomocné práce, které nemají dlouhodobější charakter. Uzavření dohody o provedení práce není administrativně náročné, je však potřeba znát její specifika a dodržovat určitá pravidla. Jaká to jsou? To vše plus vzor dohody […]